Hur använder jag indexsidan Diskussioner?

På indexsidan för diskussioner kan du se och filtrera meddelanden i en kurs. Som instruktör kan du också skapa diskussioner och ändra inställningar för diskussioner. Om du har aktiverat Ny design för Diskussioner i din kurs visas dina kurser i gränssnittet för Ny design för Diskussioner.

Läs mer om Diskussioner.

Läs mer om Ny design för Diskussioner.

Öppna Diskussioner

Öppna Diskussioner

Klicka på länken Diskussioner (Discussions) i kursnavigationen.

Se indexsidan för Diskussioner

Indexsidan för Diskussioner är utformad med globala inställningar högst upp på sidan [1], följt av diskussionsgrupperna. [2]. Individuella diskussioner är kapslade i varje diskussionsgrupp [3].

Se globala inställningar för diskussioner

Se globala inställningar för diskussioner

Globala inställningar inkluderar en rullgardinsmeny för att filtrera alla eller olästa diskussioner [1] och ett sökfält för att söka efter diskussioner [2]. Du kan också lägga till en ny diskussion [3] och redigera diskussionsinställningar [4].

Visa diskussionsgrupper

Diskussionsgrupper kan expanderas och minimeras genom att klicka på pilen intill namnet.

Diskussioner är organiserade i tre huvudområden.

1. Diskussionen Dessa är aktuella diskussioner i kursen. Diskussioner kan förbli öppna under obegränsad tid eller så kan du ange ett datumintervall (som anges genom det tillgängliga från-/tilldatumet) Diskussioner med svar är ordnade efter senaste aktivitet. Diskussioner utan svar är ordnade efter skapelsedatum. Studenter kommer bara att se denna sektionsrubrik om det är diskussioner i denna sektion.  

2. Fästa diskussioner. Dessa är diskussioner som du vill att studenter ska se högst upp på sidan. Fästa diskussioner kan arrangeras i valfri ordningsföljd. Studenter kommer bara att se denna sektionsrubrik om det är diskussioner i denna sektion.    

3. Stängd för kommentarer. Dessa diskussioner har stängts för kommentarer manuellt eller diskussionen har passerat tillgängligt från-/tilldatum. Dessa är diskussioner som endast är tillgängliga i skrivskyddat läge. Diskussioner som är stängda för kommentarer är också ordnade efter senaste aktivitet. Studenter kommer alltid att se denna sektionsrubrik även om det inte är några diskussioner i denna sektion.

Se individuell diskussion

Varje diskussion visar om det är en betygsatt diskussion eller inte [1], namnet på diskussionen [2], datum då det senaste diskussionssvaret postades [3], antalet olästa/totalt antal poster i diskussionen [4], diskussionsläge (publicerad eller opublicerad) [5], och om du abonnerar på diskussionen eller inte [6]. Du kan också se tillgänglighetsdatum för betygsatta och icke betygsatta diskussioner [7].

Ikonen Oläst intill en diskussion indikerar en oläst diskussion [8]. DU kan också se vilka sektioner som är tilldelade till en diskussion [9]. Antalet olästa/totala poster är inte inkluderade för gruppdiskussioner och diskussioner som inte har några diskussionssvar [10]. Ikonen kamratrespons [11] visas också om en betygsatt diskussion har tilldelats kamratresponser.

Du kan också ställa in olika förfallodatum för en diskussion och skapa förfallodatum i enlighet med kurssektion. Diskussioner med olika förfallodatum visar senaste förfallodatum.

Anmärkningar:

  • Förfallodatum krävs inte för diskussioner
  • Betygsatta diskussioner med diskussionssvar kan inte avpubliceras. Detta indikeras av publicera-ikonen som har en ljusare färg.

Visa tillgänglighetsdatum

Diskussioner kan också inkludera tillgänglighetsdatum. Tillgänglighetsdatum kan göra en diskussion tillgänglig under endast en specifik tidsperiod.

Hantera individuell diskussion

För att hantera en individuell diskussion, klicka på ikonen Alternativ [1].

I rullgardinsmenyn för alternativ kan du stänga diskussionen för kommentarer [2], fästa eller ta ned diskussionen [3], öppna SpeedGrader [4], duplicera diskussionen [5], skicka diskussionen till en annan lärare [6], kopiera diskussionen till en annan kurs [7], lägga till diskussionen till en måluppfyllelseväg [8] eller radera diskussionen [9].

Obs! Funktionsalternativet för måluppfyllelseväg är endast tillgängligt om det har aktiverats för din kurs.

Se Diskussion

För att se diskussionsinformation och -svar, klicka på namnet på diskussionen.

Visa måluppfyllelsevägar

Om du använder Visa måluppfyllelsevägar i din kurs, kan du se vilka poster som konfigurerats i Moduler som måluppfyllelsevägar eller villkorade innehållsobjekt.

Visa Blueprint-kurs

Om din kurs inkluderar Blueprint-ikoner, är din kurs associerad med en Blueprint-kurs. Blueprint-kurser är kurser som hanteras som en mall och kan innehålla låsta objekt som hanteras av en Canvas-administratör, kursdesigner eller annan instruktör.

Fliken Kursinformation i Kursinställningarna berättar om din kurs är en Blueprint-kurs. Oftast kommer din kurs inte att vara en blueprintkurs och du kan endast hantera olåst innehåll i din kurs. Om din kurs är en Blueprint-kurs, kan du låsa och synkronisera kursinnehållet till associerade kurser.

Visa studentvy

För att se indexsidan för diskussioner som student, klicka på knappen Studentvy (Student View).

Obs! Om en kursnavigeringslänk för sidan är inaktiverad och dold för studenterna visas inte knappen Studentvy (Student View).