Hur lägger jag till ett objekt från en frågebank till ett quiz i New Quizzes?

Du kan lägga till enskilda objekt från en frågebank till ett quiz i New Quizzes. Du kan även lägga till flera objekt från en frågebank.

I den här lektionen får du lära dig att lägga till ett objekt från en frågebank med hjälp av knappen Frågebanker (Item Banks) på sidan Bygg (Build). Du kan även komma åt dina frågebanker när du lägger till innehåll i ett quiz.

Öppna Quizzes

Öppna Quizzes

Klicka på länken Quizzes i kursnavigeringen.

Obs! Du kan även öppna quiz från sidan Uppgifter (Assignments).

Öppna byggsidan

Om du vill lägga till ett objekt från en frågebank måste du ta fram det quiz som du vill öppna [1].

För att öppna New Quizzes från ett befintligt quiz klickar du på ikonen Alternativ (Options) [2] och sedan på länken Bygg (Build) [3].

Öppna Frågebanker

Klicka på knappen Frågebanker (Item Banks).

 

Öppen frågebank

Öppen frågebank

Klicka på namnet på en frågebank.

Lägg till objekt

Lägg till objekt

Om du vill lägga till ett objekt i ett quiz klickar du på knappen Lägg till (Add) bredvid objektet.

Objektet visas i quizet.

Visa objekt

Visa objektet i quizet. För att redigera objektet, klicka på ikonen Redigera (Edit) [1]. För att duplicera objektet, klicka på ikonen Kopiera (Copy) [2]. För att flytta objektet, klicka på ikonen Flytta (Move) [3].  För att radera objektet, klicka på ikonen Radera (Delete) [4].

Om taggar har lagts till visas taggarna i objektet [5].

Redigera objekt

När du redigerar en frågebank i ett quiz kan du endast redigera poängvärden [1] och vissa alternativ [2]. Om du vill redigera andra delar av frågan måste du klicka på knappen Redigera i bank (Edit in Bank) [3].