Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur hanterar jag matriser i en kurs?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hur hanterar jag matriser i en kurs?

Som instruktör kan du skapa, redigera och radera matriser i din kurs. Matriser används som ett betygsättningskriterium för studenter och kan läggas till uppgifter,quizzes och betygsatta diskussioner.

Läs mer om Matriser.

Anteckningar:

  • Matriser kan inte redigeras när de har lagts till mer än en uppgift.
  • Om du tar bort en matris tar Canvas bort matrisen från alla kopplade uppgifter i kursen samt befintliga poäng och uppgifter som getts via matrisen.

Öppna matriser (Open Rubrics)

Öppna matriser (Open Rubrics)

I Kursnavigeringen, klicka på länken Matriser (Rubrics).

Se matriser

Se matriser

På sidan Hantera matriser, kan du se alla befintliga matriser i din kurs.

Lägg till matris (Add Rubric)

Lägg till matris (Add Rubric)

För att lägga till en matris, klicka på knappen Lägg till matris.

Visa Matrisen (View Rubric)

Visa Matrisen (View Rubric)

För att se en individuell matris, klicka på namnet på matrisen.

Ändra matris

För att redigera matrisen, klicka på länken Redigera matris.

Se Oredigerbar matris

Om en matris har använts i mer än en uppgift, är knappen Redigera matris inte tillgänglig.

Men du kan skapa en kopia av en matris och göra ändringar när du lägger till en matris till en uppgift.

Redigera information i matriser

Redigera information i matriser

Använd fältet Titel (Title) [1] om du vill ändra namn på en matris.

Klicka på ikonen Rediera (Edit) [2] för det kriterium du vill ändra beskrivning eller lång beskrivning för. Du kan även redigera kriteriebedömningar [3], lägga till bedömningar [4] och redigera poäng [5].

Klicka på ikonen Ta bort (Delete) [6] för det kriterium du vill ta bort från matrisen.

Du kan även lägga till nya kriterier [7] och lärandemål [8].

Klicka på knappen Uppdatera matris (Update Rubric) [9] för att spara dina redigeringar.

Klicka på ikonen Ta bort (Delete) [10] om du vill ta bort kopplade kriteriebedömningar från en matris. Kriterier för lärandemål kan endast redigeras från sidan Lärandemål.

Radera matris

Om du skapade en matris i din kurs, kan du radera matrisen. För att radera en matris, klicka på knappen Radera matris.

Matriser kan redigeras även om de har använts i mer än en uppgift.

Obs! Om du inte kan radera en matris, skapades matrisen på kontonivå och justeras med en uppgift i din kurs.

Bekräfta Radera matris

Klicka på knappen OK.

Om du tar bort en matris tar Canvas bort matrisen från alla kopplade uppgifter i kursen samt befintliga poäng och uppgifter som getts via matrisen.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.