Hur ser jag alla mina Canvas-kurser som en instruktör?

När du har loggat in på Canvas kan du se dina nuvarande kurser. Det kan också vara möjligt se tidigare och framtida inskrivningskurser i Canvas.

Obs! Vissa institut kan inaktivera möjligheten att se eller komma åt framtida inskrivningar innan start datumet och/eller tillgång slutade kurser när kursen är avslutad.

Öppna kurser

Öppna kurser

I global navigation, klicka på länken Kurser (Courses)  [1], och klicka sedan på länken Alla kurser (All courses) [2].

Se Kurser

Kurserna är organiserade i Alla kurser (All Courses) [1], Tidigare Inskrivningar (Past Enrollments) [2], Framtida Inskrivningar (Future Enrollments) [3] och Grupper (Groups) [4].

Kurser och grupper sorteras automatiskt efter kurs eller gruppnamn.

Visa alla Kurser

Alla kurser är kurser som ingår i nuvarande termin. Beroende på inställningarna för en kurs, kan Mina kurser också visa kurser som ännu inte har startat eller är opublicerade.

Kurser som är tillgängliga till dig listas med blå text [1]. Dessa kurser har publicerats och inkluderar en länk till kursen. För att öppna en kurs, klicka på kursens namn. Kurser som är inom nuvarande terminsdatum men inte är tillgängliga ännu är listade i svart text [2]. Dessa kurser har inte publicerats ännu.

Du kan också se de smeknamn som du skapat för kurserna [3].

Om kursen har ett terminsdatum [4], visas terminsdatumet bredvid kursnamnet.

Varje kurs inkluderar en inskrivningsstatus [5]. Statusarna kan vara elev, lärare, lärarassistent, observatör, designer eller en anpassad roll som skapats av din institution.

Varje kurs publicerade status visas i kolumnen Publicerad (Published) [6]. Opublicerade kurser visas med grå bakgrund[7]. Den gråa bakgrunden visas inte för opublicerade kurser i tidigare eller framtida registreringar.

I avsnittet Alla kurser, kan du anpassa kurslistan och markera kurser som favoriter [8]. Favoritkurser visas instrumentpanelen Kortvy.

Se förflutna Inskrivningar

Kurser under Föregående registrerings (Past Enrollments) rubriker är kurser som har avslutats men som fortfarande är tillgängliga som en läsbar arkiverad kurs. Tidigare användare kan se kursmaterial och betyg men kan inte lämna in några uppgifter.

Obs! Vissa institutioner kanske inte tillåter att tidigare inskrivningar visas på kurssidan.

Visa framtida inskrivningar

Framtida registreringar (Future Enrollments) är kurser som kommer att göras tillgängliga som en del av en kommande termin eller vid ett specifikt kursstartdatum.

Framtida Inskrivningar kan vara publicerade eller opublicerade. Däremot kan institutionen hindra instruktörer från att komma åt kurser tills terminen startar. Om en framtida kurs inte inkluderar en länk [1], kan kursen inte visas innan terminens startdatum.

Om en framtida kurs inkluderar en länk [2], kan du se kursens innehåll före terminens start.

Obs! Vissa institutioner kanske inte tillåter att framtida inskrivningar visas på kurssidan.

Visa grupper

Om ni är inskriven i grupper, visar Grupper de grupper inom dina nuvarande kurser. Du kan se alla dina grupper i grupplistan.

Hitta kurs-ID

Hitta kurs-ID

Du kan lägga till ditt kurs-ID i slutet av kurs-URL:en (t.ex. canvas.instructure.com/courses/XXXXXX).