Hur skapar jag en quiz med individuella frågor?

Du kan lägga till egna frågor till dina quiz. Du kan skapa olika typer av quizfrågor. Individuella frågor kan även läggas till i frågegrupper.

När ett dokument laddas upp till innehållsredigeraren från ett quiz, sparas filen i mappen Uppladdade mediefiler (Uploaded Media) i Kursfiler och får som standard statusen dolt. Studenter kan se filen när quizet görs tillgängligt för dem. Läs mer om synlighet för filer.

Obs! När funktionsalternativet "'Använd New Quizzes som standard" (Default to New Quizzes) är aktiverat kan du inte skapa nya klassiska quiz. Men du kan fortfarande redigera, importera och migrera befintliga klassiska quiz till New Quizzes.

Öppna Quizzes

Öppna Quizzes

Klicka på länken Quizzes i kursnavigeringen.

Lägg till Quiz

Lägg till Quiz

Klicka knappen Lägg till Quiz (Add Quiz).

Välj quizmotor

Välj quizmotor

Om din kurs har aktiverat New Quizzes måste du välja en quizmotor.

För att välja New Quizzes, klicka på alternativet Nya quiz (New Quizzes) [1].

Om du vill skapa ett klassiskt quiz klickar du på alternativet Klassiska quiz (Classic Quizzes) [2].

För att spara ditt val av quizmotor för den här kursen markerar du kryssrutan Kom ihåg mitt val för den här kursen (Remember my choice for this course) [3].

Klicka sedan på knappen Submit (Skicka in) [4].

Obs! 

Redigera quiz detaljer

I fliken för detaljer, skriv in namnet på er quiz [1]. I Rich Content Editor (innehållsredigeraren) [2], introducera er quiz med formaterad text, bilder, videos, eller test matematiska ekvationer. Ni kan till och med använda media kommentar verktyget för att spela in en introduktion av quiz.

Gör färdigt resten av quiz inställningar [3].

Lägg till Fråga

Lägg till Fråga

Klicka på fliken Frågor (Questions) [1]. Skapa nya quiz frågor manuellt genom att klicka knappen Ny Fråga (New Question) [2].

Namnge Quiz Fråga

Quiz frågor är inte automatiskt numrerade för instruktörer. För att lägga till ett anpassat namn till er quiz fråga, ange namnet i text fältet för fråga. Anpassade namn kan hjälpa dig att identifiera quiz frågor enklare.

Oavsett frågans namn kan studenter alltid se quizfrågor i numerisk ordning (dvs. Fråga 1, Fråga 2).

Fullborda Fråga

Fullborda Fråga

I rullgardinsmenyn för fråge typ, kan ni skapa följande typer av quiz frågor:

 

Ni kan länka kurs innehåll för att skapa Quiz frågor, så som att länka till en diagram bild.

Ange poängvärde

Ange poängvärde

För att ställa in värdet för frågan, fyll i poängen i pts-fältet.

Obs! Poängvärdet för quiz frågor stödjer upp till två decimaler. Fyller man i fler än två decimaler avrundas poängvärdet till närmaste hundratal.

Uppdatera frågan

Uppdatera frågan

För att spara din fråga klickar du på knappen Uppdatera frågan (Update Question).

Visa frågor

Visa frågor

Visa frågorna i ditt quiz. För att se detaljerna för frågorna i din quiz, klicka i kryssrutan Visa information om frågor (Show Question Details).

Obs! Frågornas information är inte tillgänglig om quiz innehåller fler än 25 frågor.

Spara quiz

Spara quiz

Klicka knappen Spara (Save) för att spara ert arbete och förhandsvisningen av quiz.

Obs! Du bör inte publicera er quiz förrän den är din slutliga produkt. Om du är redo att publicera din quiz och göra den tillgänglig för studenter, klicka på knappen Spara och Publicera (Save & Publish).

Förhandsvisa och Publicera Quiz

Förhandsvisa och Publicera Quiz

Klicka knappen Förhandsvisning (Preview) [1] för att se vad studenterna kommer att se när det gör quiz. Om förhandsvisningen visar att quiz ser ut så som ni vill, klicka då knappen Publicera (Publish) [2].

Obs! Trots att ni kan göra förändringar till quiz efter att den har publicerats, kommer studenter som redan har öppnat eller avslutat quiz inte att se några av dessa ändringar, som annars skulle kunna påverka deras betyg.