Hur hanterar jag låst innehåll i en kurs som är kopplad till en Blueprint-kurs?

Om dina innehållsindexsidor innehåller Blueprint-ikoner, är din kurs kopplad till en Blueprint-kurs. Blueprint-kurser är kurser som hanteras som en mall och kan innehålla låsta objekt som hanteras av en Canvas-administratör, kursdesigner eller annan instruktör. Låsta objekt kan innehålla attribut för innehåll, poäng, inlämningsdatum och tillgänglighetsdatum. Attribut kan tillämpas på vissa eller alla objekttyper: uppgifter, diskussioner, sidor, filer och quiz.

Låsta objekt

Du kan inte hantera låsta objekt i din kurs. Låsta objekt tillämpar attribut som definieras av din Canvas-administratör, vilka kan omfatta innehåll, poängvärden, inlämningsdatum och tillgänglighetsdatum. Du kan se låsta attribut genom att visa enskilda låsta objekt.

Attribut för låsta objekt kan ändras i Blueprint-kursen när som helst. Ändringar i ett attribut tillämpas på alla låsta objekt i din kurs.. Om ett attribut ändras i Blueprint-kursen utlöser låsta attribut i din kurs som skiljer sig från låsta attribut i Blueprint-kursen osynkroniserade ändringar i Blueprint-kursen som åsidosätter innehållet i din kurs.

Även kursinställningar, däribland kursnavigering, kan ingå i en synkronisering av en Blueprint-kurs.

Olåsta objekt

Du kan hantera objekt som inte är låsta i din kurs. Om du gör ändringar i olåsta objekt skrivs dess inte över med synkroniserade ändringar från Blueprint-kursen. Och nya objekt som du skapar i kursen inkluderar inte en Blueprint-ikon och kan inte kopplas med Blueprint-kursen.

Observera att olåsta objekt från Blueprint-kursen kan låsas när som helst. Om du tidigare tagit bort ett olåst objekt från din kurs kommer objekt som låses i ett senare skede i Blueprint-kursen att ersättas i din kurs

Objekthantering

I den här lektionen får du lära dig hur du visar objekt från sidan Uppgifter. Låste och olåsta objekt visas även på sidorna Filer, Moduler, Sidor och Quiz.

I moduler kan endast enskilda modulobjekt låsas. Du kan hantera moduler och olåsta objekt inom moduler manuellt. Men tänk på att följande kan inträffa:

  • Nya moduler kan visas längst ned på sidan Moduler. Dessa moduler är nya moduler som lagts till i Blueprint-kursen och har synkroniserats till kopplade kurser.
  • Om du sorterar om moduler eller modulobjekt kommer ytterligare kurssynkroniseringar att uppdatera dina moduler till samma struktur som i Blueprint-kursen. Om du flyttar ett modulobjekt till en annan modul, kommer modulobjektet att finnas i båda modulerna.
  • Om du tar bort en modul som skapats från Blueprint-kursen, kommer inte modulen att återställas i ytterligare kurssynkroniseringar.
  • Om du skapar nya modulobjekt kommer ytterligare kurssynkroniseringar att kvarhålla ditt nya objekt, men det kommer att sorteras om och visas ovanför Blueprint-synkroniserade modulobjekt.

Anteckningar:

Öppna kurs

Öppna kurs

Klicka på länken Kurser (Courses) i globala navigationen, [1], och klicka sedan på namnet på kursen [2].

Öppna Uppgifter

Öppna Uppgifter

Klicka på länken Uppgifter (Assignments) i kursnavigeringen.

Obs! Blueprint-objekt visas även på sidorna Filer, Moduler, Sidor och Quiz.

Visa objektikoner

På indexsidor kan du se status för varje objekt. Vita fyrkanter visar att objektet är olåst [1]. Fyrkanter med en låst ikon visar att objektet är låst [2]. Även hovringstexten bekräftar objektets status.

Visa objekt utan ikon

Nya objekt som du skapar i kursen inkluderar inte en Blueprint-ikon och kan inte kopplas med Blueprint-kursen.

Visa status i enskilda objekt

Stationär dator

Med undantag för inom filer kan Blueprint-status och låsta attribut visas inom enskilda objekt.

Filers status kan endast visas på sidan Filindex.

Visa olåst objekt

Visa olåst objekt

Olåsta objekt kan redigeras, publiceras och hanteras på samma sätt som andra Canvas-objekt. Den enda skillnaden är att sidan visar att objektet är en del av en Blueprint-kurs.

Du kan ändra olåst innehåll när som helst. Olåst innehåll som du ändrar skrivs inte över med ytterligare synkroniseringar från Blueprint-kursen.

Obs! Nytt innehåll so du skapar i din kurs kopplas inte till Blueprint-kursen och visar inte tillhörighet till Blueprint.

Visa låst objekt

Visa låst objekt

För låsta objekt visar den enskilda sidan de låsta attributen som din institution har konfigurerats.

Attribut som kan låsas inkluderar innehåll (däribland objekttiteln), poäng, inlämningsdatum och tillgänglighetsdatum.

Redigera låst objekt

Redigera låst objekt

När du redigerar innehåll i ett låst objekt, går det inte att redigera låsta attribut.