Hur använder jag kursöversikten som lärare?

Kursplanen i Canvas gör det enkelt att kommunicera med dina elever om vad som exakt kommer att krävas av dem under kursens gång i kronologisk ordning. Du kan också ställa in kursplanen som din kurshemsida.

Du kan välja att göra din kursplan offentlig så att människor som inte är inskrivna i din kurs kan se mer information om kursen. En offentlig kursplan kan ses som en del av en privat kurs när du skickar en länk till en student, eller om kursen finns med i det offentliga kursindexet.

Kurssammanfattningen genereras automatiskt baserat på kursuppgifter och händelser i kurskalendern. Du kan välja att inaktivera kurssammanfattningen. Objekt i kurssammanfattningen kan endast ändras genom redigering eller genom att radera uppgifterna eller händelserna. Alla uppgifter (publicerade och opublicerade) listas i kursplanen för instruktörer.

Öppna kursplan

Öppna kursplan

Klicka på länken Kursöversikt (Syllabus) i kursnavigationen.

Se kursöversikten

Kursöversiktens innehåller en beskrivning [1], kurssammanfattningen [2] och sidofältet [3].

Se kursplanbeskrivning

Se kursplanbeskrivning

Kursplanbeskrivningen finns där du kan skicka din kursbeskrivning, en kort introduktion, riktlinjer för klasser, veckovis påminnelser och annan viktig information. Du kan kopiera innehåll från Word-dokument direkt i innehållsredigeraren eller skapa ursprungligt innehåll i innehållsredigeraren.

Du kan även länka till din kursöversikt genom att ladda upp den till Kursfiler (Course Files) som en PDF och bädda in dokumentet i innehållsredigeraren. Canvas skapar automatiskt en förhandsgranskning av dokumentet så att dina elever inte behöver ladda ner den innan de läser den.

För att ändra kursplan, klicka på ändra-knappen (Edit).

Visa kurssammanfattningen

Visa kurssammanfattningen

Kurssammanfattningen genereras automatiskt för kursen och innehåller en lista på kursuppgifter och händelser i kurskalendern. Uppgifter visas med en uppgiftsikon [1] och händelser visas med en kalenderikon [2]. Objekt som inte bedömts med ett att-göra-datum visar att-göra-datumet [3]. Alla uppgifter (publicerade eller opublicerade) listas i kursplanen för handledare, men studenter kan endast se publicerade uppgifter.

Ändringar i daterade objekt kan göras både i Uppgifter och Kalendern och uppdateras automatiskt i kursöversikten.

Klicka på titeln för att se detaljer om uppgiften eller händelsen. Uppgifter eller händelser som har passerat förfallodatumet visas i grått. Objekt utan datum listas i alfabetisk ordning [4].

Kursammanfattningen är aktiverad som standard. Så här inaktiverar du kurssammanfattningen.

Visa tidszoner

Visa tidszoner

Om du har ställt in en specifik tidszon i dina användarinställningar kommer alla kursdatum att visas i din lokala tid, men om du svävar med muspekaren över tiden kan du också se kursdatum och tid.

Se Sidopanel

Se Sidopanel

Sidofältet visar information om kurshändelser och betygssättning. Informationen om uppgiftsgruppen kan redigeras i uppgiftsartikeln medan kalenderinformation kan redigeras i både uppgifts - och kalenderartiklar. Ändringar som görs återspeglas i kurssammanfattningssektionen i kursöversikten.

Sidofältet inkluderar en miniatyrkalender [1]. Alla datum som inkluderar en händelse eller uppgifts utgångsdatum visas med grå bakgrund. För att se en kopplad uppgift eller händelse i kurssammanfattningen klickar du på kalenderdatumet.

Om din kurs inkluderar viktade uppgiftsgrupper, visar även sidofältet procentandelen för varje grupp [2].

Visa studentvy

För att se kursöversikten som student, klicka på knappen Studentvy (Student View).

Obs! Om en kursnavigeringslänk för sidan är inaktiverad och dold för studenterna visas inte knappen Studentvy (Student View).