Hur använder jag Canvas App Center i en kurs?

App Center din gateway till kraftfulla lärandeverktyg som är lätta att integrera i en Canvaskurs.

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I kursnavigationen, klicka på länken Inställningar (Settings).

Öppna appar

Öppna appar

Klicka på fliken Appar.

Se App Center

Se App Center

App Center visar alla appar som är tillgängliga i din kurs [1]. DU kan också filtrera efter installerade [2] och inte installerade [3] eller använda sökfältet för att söka efter en specifik app [4].

Visa app

Visa app

För att se en snabb beskrivning av en app, hovra över appen. Föär att se all information, klicka på appen.

Se App-information

På sidan med information, kan du se en beskrivning av appen [1]. När du är redo att installera appen med rätt inloggningsuppgifter, kan du lägga till appen som ett verktyg för din kurs [2].

Obs! Canvas App Center innehåller inte alltid all information om en app. Du kanske fortfarande vill gå till Edu App Center för fullständig information om den externa appen du vill konfigurera.

Visa App-konfigurationen

Visa App-konfigurationen

Föär att se befintliga appar och konfigurationer i din kurs, klicka på knappen Visa app-konfigurationer (View App Configurations).

Visa appar på kontonivå

Visa appar på kontonivå

Du kan se alla konfigurerade appar i din kurs.

Appar som har konfigurerats av din Canvas-administratör på kontonivå visar en Lås-ikon [1]. Du kan se placeringen av appen genom att klicka på Informations -ikonen [2]. Placeringen visar appens plats(er) som t.ex. Kursnavigering eller Innehållsredigeraren, så att du vet var den visas i kursen.

Hantera appar på kursnivå

Hantera appar på kursnivå

För att se konfigurationer för en extern app på kursnivå, klicka på ikonen app- inställningar [1]. För att redigera appen, klicka på länken Redigera (Edit) [2]. För att se placeringar för appen, klicka på länken Placeringar (Placements) [3]. För att radera appen, klicka på länken Radera (Delete) [4].

Visa app-placeringar

Visa app-placeringar

App-placeringar visar platserna i Canvas där din app kan användas.

Obs! Du kanske ser ett meddelande Inga placeringar aktiverade. Detta meddelande indikerar att appen inte har några specificerade placeringar i Canvas. Men appen kommer fortfarande att fungera som avsett.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No