Hur publicerar eller avpublicerar jag en modul som lärare?

Som lärare kan du publicera eller avpublicera en modul i en kurs. Opublicerade moduler är osynliga för studenter.

Moduler kontrollerar hela flödet av er kurs och dess innehåll. När du lägger till objekt till en Modul, ska du tänka på att en opublicerad modul åsidosätter tillståndet för individuella modulobjektens.

Till exempel, om ni lägger till en publicerad diskussion till en opublicerad modul, kan studenter inte se den diskussionen i modulsidorna. Men det går fortfarande att se Diskussionen i andra områden av Canvas som t.ex. Kursplanen och Kalendern, men de kommer inte att kunna öppna eller delta i diskussionen. Vänligen var medveten om dessa potentiella scenarios när ni lägger till kursinnehåll till en modul.

Moduler stödjer även att publicera eller avpublicera filer, likväl som att göra en fil begränsad. Den begränsade statusen gäller endast filer och kan gömma filer ifrån studenter. Men, var medveten om att begränsade filer kan ändå vara synliga för studenter när de läggs till moduler. Lär dig mer om begränsningar i Canvas.

Öppna Moduler

Öppna Moduler

I kursnavigeringen, klicka på länken Moduler (Modules).

Se statusen för alla moduler

Se statusen för alla moduler

På indexsidan kan ni se tillståndet för varje modul. Gröna ikoner indikerar att modulen är publicerad [1]. Grå ikoner indikerar opublicerade moduler [2]. Du kan ändra statusen för en modul genom att använda modulens rullgardinsmeny för publicering.

Publicera en Modul

Om du vill publicera en modul klickar du på rullgardinsmenyn för publicering [1]. Om du vill bulkpublicera hela modulen och alla dess objekt klickar du på alternativet Publicera modulen och alla dess objekt (Publish module and all items) [2]. Om du bara vill publicera modulen och inte modulobjekten klickar du på alternativet Publicera endast modulen (Publish module only) [3].

Obs! Bulkpublicering av filer i en modul är endast tillgängligt när filcopyright är aktiverad och användarrättigheter har angetts eller inaktiverade i en kurs.

Avpublicera en Modul

Avpublicera en Modul

Om du vill avpublicera en modul och alla dess objekt klickar du på alternativet Avpublicera modulen och alla dess objekt (Unpublish module and all items) i rullgardinsmenyn för publicering [2].

Obs! Bulkavpublicering är inte tillgängligt för filer i en modul.

Ändra statusen för modulens innehållsobjekt

Ändra statusen för modulens innehållsobjekt

Ni kan även se och ändra statusen för individuella objekt inom moduler. Trots att alla modulobjekt publiceras när ni publicerar en modul kan ni manuellt avpublicera individuella modulobjekt senare. Studenter kan se avpublicerade modulobjekt som del av en publicerad modul. Lär er mer om hur man hanterar uppdrag, tentor diskussioner, sidor och filer.

Om ni lägger till en begränsad fil som ett modulobjekt, kommer begränsade filer att synas i blå färg med en låst ikon. Begränsade filer agerar som publicerade filer och kan ses av studenter (beroende på restriktions inställningarna). Lär dig mer om begränsningar i Canvas.

Obs! Tänk på att en opublicerad modul åsidosätter tillståndet för individuella modulobjektens. Om ett objekt publiceras inom en opublicerad modul, kan studenter inte se objekten på modulsidan, men de kan fortfarande se de publicerade objekten i andra delar av Canvas. Men de kommer inte att kunna interagera med objektet fram till dess att modulen är publicerad.

Studentvy av Moduler

Studentvy av Moduler

Studenter kan inte se några av åtgärderna för statusen Publicerat, så som publicerade och avpublicerade ikoner och inställningsikoner. Studenter kommer endast att se publicerade moduler och tillgängliga modulers innehållsobjekt, som visas i grå text.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No