Hur tilldelar jag en uppgift till en kursgrupp?

Du kan skapa en gruppuppgift genom att använda kryssrutan Gruppuppgift. Canvas använder Gruppuppsättningar för att tilldela gruppuppgifter, och varje grupp inom gruppuppsättningen som tilldelats uppgiften krävs för att slutföra uppgiften. När du skapar eller redigerar en gruppuppgift, kan du tilldela en uppgift till enskilda grupper. Du kan också ställa in olika inlämnings- och tillgänglighetsdatum för en grupp i en uppgift som är tilldelad till resten av klassen.

Du måste tilldela en grupp uppsättning som en del av uppgiften. Du kan lägga till en befintlig gruppuppsättning, eller så kan du skapa en ny Gruppuppsättning som en del av uppgiften och lägga till elever till grupper senare. Men om du skapar en gruppuppsättning med själv-registrering eller manuell gruppuppgifter, kommer du inte att kunna använda grupp uppsättningen förens användarna har lagts till i undergrupperna. Det går inte att använda grupper skapade av studenter för gruppuppgifter.

När grupper differentieras i uppgifter, kan studenterna endast se uppgifterna om de är medlem i en tilldelad grupp. Annars visas inte uppgiften på studentens uppgiftssida. Omdömen kan inte tilldelas till studenter som inte har inkluderats i uppgiften och uppgifter som inte är tilldelade till en student ingår inte i totala omdömen. 

När Flera betygsperioder (Multiple Grading Periods) är aktiverade i en kurs respekteras uppgifter också mot avslutade omdömesperioder.

Anteckningar:

  • I gruppuppgifter räknas en inlämning för hela gruppen. Läs mer om om bedömning av grupparbete.
  • Gruppuppgifter kan inte användas med uppgifter med externt verktyg.
  • Studenter bör tilldelas grupper innan gruppuppgifterna publiceras. Omdömen och inlämningar kan påverkas för studenter som inte tilldelades en grupp vid tiden för inlämningen av uppgiften, men som senare lades till en grupp eller studenter som togs bort från en grupp.
  • Om flera inlämningsdatum tillämpas på en student, kommer Canvas att tilldela det senaste inlämningsdatumet på studenten. Till exempel, om gruppens inlämningsdatum är 18 november och studentens inlämningsdatum är 20 november, kommer studenten att tilldelas 20 november som inlämningsdatum.

Öppna Uppgifter

Öppna Uppgifter

Klicka på länken Uppgifter (Assignments) i kursnavigeringen.

Lägg till uppgifter

Lägg till uppgifter

Klicka på Lägg till uppgift (Add Assignment) knappen.

Lägg till information om uppgift

Välj gruppuppgift

Välj gruppuppgift

Klicka på kryssrutan Detta är en gruppuppgift (This is a Group Assignment).

Tilldela omdömen individuellt

Tilldela omdömen individuellt

Du kan välja att tilldela omdömen individuellt till studenter genom att markera kryssrutan Tilldela omdömen till varje student individuellt (Assign grades to each student individually).

Om kryssrutan inte markeras får alla studenter i gruppen samma omdöme.

Välj gruppuppsättning

Välj gruppuppsättning

För att välja en befintlig gruppuppsättning, klicka på rullgardinsmenyn Gruppuppsättning (Group Set). För att skapa en ny gruppkategori, klicka på knappen Ny Gruppkategori (New Group Category) [2].

Obs! Grupper som skapats av eleverna kan inte användas för gruppuppgifter och visas inte i rullgardinsmenyn.

Kräv kamratrespons

Kräv kamratrespons

Kamratresponser kan användas med gruppuppgifter. Om du vill tilldela kamratresponser, markerar du kryssrutan Kräv kamratresponser (Require Peer Reviews).

Tilldela gruppen olika datum

Tilldela gruppen olika datum

Som standard, kommer Canvas att tilldela din uppgift till alla i din kurs. Om du vill lägga till nya inlämnings- och tillgänglighetsdatum för andra användare i din kurs, klicka på knappen Lägg till (Add).

Börja sedan skriva namnet på studenten i fältet Tilldela (Assign to) [2]. Sökfält är dynamiska och du kan söka efter valfri del av gruppens namn. Klicka på gruppens namn när det visas [3]. Det går inte att bläddra i listor.

Du kan ta med fler än en grupp i samma Tilldela- (Assign to) fält så länge som grupperna ska tilldelas samma inlämnings- och tillgänglighetsdatum.

Tilldela endast till grupp

Tilldela endast till grupp

För att skapa en uppgift endast för en specifik grupp i gruppuppsättningen, klicka på ikonen Ta bort bredvid etiketten Alla (Everyone) [1].

Börja sedan att skriva namnet på en grupp i fältet Tilldela (Assign to) [2]. Klicka på gruppens namn när det visas [3].

Redigera inlämnings- och tillgänglighetsdatum

Redigera inlämnings- och tillgänglighetsdatum

I datumfälten lägger du till ditt/dina föredragna datum med följande alternativ:

  • Inlämning (Due) [1]: Ställ in datum och tidpunkt för när uppgifter ska lämnas in. Inlämningsdatumet kommer redan att vara ifylld åt dig om du har skapat ett uppgiftsskal, men du kan ändra den om det behövs.
  • Tillgänglig från (Available from) [2]: Ställ in datum och tidpunkt för när uppgiften blir tillgänglig.
  • Till (Until) [3]: Ställ in datum och tidpunkt för när uppgiften inte längre är tillgänglig.

 

Obs! Under inlämnings- och tillgänglighetsdatumfälten, visar Canvas tidszoners datum och tider enligt sammanhang. Om du hanterar kurser i en annan tidszon än din lokala tidszon och skapar eller redigerar ett inlämningsdatum för en uppgift, visas kurstider och lokala tider som referens.

Ta bort datum

Ta bort datum

Du kan även radera ytterligare datum genom att klicka på ikonen för borttagning bredvid lämpligt datum.

Spara och publicera

Spara och publicera

Om du är redo att publicera din uppgift, klicka på knappen Spara och publicera (Save & Publish) [1]. Om du vill skapa ett utkast av din uppgift och publicera den senare, klicka på knappen Spara (Save) [2].

Visa varning för inlämningsdatum

Visa varning för inlämningsdatum

Även när du inte lägger till avsnitt visas ett varningsmeddelande om du vill lägga till avsnitt.

Du kan klicka på Fortsätt (Continue) knappen [1] om du inte vill lägga till några andra avsnitt i uppdraget, eller klicka på Återgå (Go Back) knappen [2] för att gå tillbaka till lägg till avsnitten.

Obs! Detta varningsmeddelande visas inte om alla i kursen eller alla kursavsnitt tilldelas.

Visa datumfel

Visa datumfel

Om du skickar in en ogiltig sträng av slutdatum och försöker spara uppdraget skapar Canvas ett felmeddelande. Sådana ogiltiga uppgifter inkluderar inte att låsa upp uppdraget innan det förfaller, placerar inte datumet inom utbudet av tillgänglighetsdatum eller tilldelar ett datum som ligger utanför kurs eller datum.

Korrigera datum och uppdatera sedan uppgiften igen.

Anteckningar:

  • Om kursen inte innehåller specificerade start- och slutdatum validerar Canvas uppdraget mot det terminsdatum som satts för kursen.
  • Om din kurs använder Flera omdömesperioder, validerar fältet Tilldela inlämningsdatum mot den stängda omdömesperioden och kräver att uppgiftsdatum är efter datumet för den stängda omdömesperioden.

Visa uppgiftsdatum

Visa uppgiftsdatum

Visa datum och användare som tilldelats uppgiften.

Se Uppgiftssidan

Se Uppgiftssidan

På indexsidan Uppgifter, visar uppgiften att det är flera användare och datum tilldelade till uppgiften. Hovra över texten för att visa tillgängligt datum.