Hur lägger jag till en modul?

Moduler används för att organisera kursinnehåll efter veckor, enheter, eller vilken organiserad struktur ni anser fungera för er kurs. Med moduler skapar du i grunden ett enriktat linjärt flöde av vad du vill att dina studenter ska göra. När du har skapat moduler kan du Lägga till innehållsföremål, ange förutsättningar, och lägg till krav.

Läs mer om Moduler.

Obs! Om kurshemsidan är inställd på moduler, kan moduler läggas till och hanteras direkt från kurshemsidan.

Öppna Moduler

Öppna Moduler

I kursnavigeringen, klicka på länken Moduler (Modules).

Lägg till Modul

Lägg till Modul

Klicka på knappen Lägg till en Modul (Add a Module).

Lägg till modulnamn

Lägg till modulnamn

Skriv in namnet i fältet Modulnamn (Module Name).

Lås moduldatum

Lås moduldatum

Om du vill begränsa modulen till ett visst datum kan du låsa modulen.

Lägg till Modulförutsättningar

Lägg till Modulförutsättningar

Om du har lagt till minst en modul till din kurs, kan du behöva en förutsättningsmodul. En förutsättningsmodul innebär att studenter måste färdigställa de tillagda modulerna innan de kan se den nya modulen.

Lägg till Modul

Lägg till Modul

Klicka på knappen Lägg Till Modul (Add Module).

Se modul

Visa modulen du skapade.

För att lägga till objekt till din modul, klicka på Lägg till ikon [1] eller dra och släpp för att lägga till filer till en tom modul [2].