Hur använder jag gränssnittet i Konferenser som moderator eller presentatör?

När du som moderator har startat en konferens eller anslutit till en konferens kan du moderera och delta i konferensen i gränssnittet för Konferenser. Användare som startar en konferens eller en instruktör som ansluter till en konferens får moderatorbehörigheter. Moderatorer kan nedgradera andra moderatorer till åskådare.

Konferensgränssnittet visas med BigBlueButtons HTML5-konferenssystem. Denna guide ger en grundläggande översikt över Konferensgränssnittet. För att läsa mer om specifika funktioner, se BigBlueButtons HTML5 användardokumentation.

Det rekommenderas att använda webbläsarna Chrome eller Firefox för att gå till Konferens-gränssnittet. Skärmdelning stöds inte av Safari-webbläsare.

Visa konferens-gränssnitt

Konferens-gränssnittet innehåller olika verktyg för att hjälpa dig moderera och delta i din presentation. Gränssnittet består av följande områden:

  • Användarmeny [1]
  • Presentationsfönster [2]
  • Konferensverktyg [3]
  • Alternativmeny [4]

Visa användarmeny

Visa användarmeny

Från Användarmenyn, kan du se alla användare i konferensen [1]. Varje användare har ett visningsnamn i Canvas.

Du kan också chatta med konferensdeltagare och bidra till delade anteckningar. För att öppna konferenschatten, klicka på länken Offentlig chatt [2]. För att öppna Delade anteckningar, klicka på länken Delade anteckningar [3].

Användarmenyn är öppen som standard. Klicka på ikonen Användare för att stänga Användarmenyn (User Menu) [4].

Hantera användare

Hantera användare

Klicka på ikonen Användarinställningar (User Settings) för att hantera inställningar för alla användare [1].

Klicka på länken Rensa alla statusikoner (Clear all status icons) för att rensa statusikoner för användare [2].

Klicka på länkarna Tysta alla användare (Mute all users) eller Tysta alla användare utom presentatören (Mute all users except presenter) [3].

För att spara användarnamn klickar du på länken Spara användarnamn (Save user names) [4].

Klicka på länken Lås åskådare (Lock viewers) för att låsa vissa konferensfunktioner för användare [5]. Klicka på länken Skapa grupprum (Create breakout rooms) för att skapa grupprum [6].

För att skriva undertexter klickar du på länken Skriv undertexter (Write closed captions) [7].

Klicka på användarens namn för att chatta med, ta bort eller befordra en användare till presentatör [8].

Visa presentationsfönster

Presentationsfönstret visar presentationen som valts av en moderator eller en presentatör [1]. Klicka på knappen Lägg till (Add) för att ladda upp en ny presentationsfil, starta en omröstning eller dela en extern video [2].

Klicka på knappen Starta inspelning (Start recording) för att börja spela in sessionen [3].

Presentationsfönstret inkluderar också flera verktyg som styr hur du kan delta i konferensen. För att tysta eller sätta på din mikrofon, klicka på knappen Mikrofon [4]. För att lämna konferensljudet, klicka på knappen Ljud [5].

För att aktivera din webbkamera, klicka på knappen Webbkamera [6]. Om webbkameror har aktiverats kan du stänga presentationsfönstret och visa endast webbkameror genom att klicka på ikonen Dölj presentation (Hide Presentation) [7].

Klicka på knappen Dela skärmen (Screen Share) för att dela din dators skärm [8].

Visa noteringsverktyg

Visa noteringsverktyg

Gränssnittet i Konferenser innehåller flera verktyg du kan använda för att göra anteckningar i presentationsfönstret. För att panorera ett dokument som har zoomats in, klicka på ikonen Panorera [1].

För att se alla noteringsverktyg klickar du på och håller in ikonen Panorera (Pan). Utöver panoreringsverktyget, kan du också skapa textnoteringar [2], radnoteringar [3], eller formnoteringar [4].

För att använda en penna för att rita i presentationsfönstret, klicka på ikonen Penna [5].

Om en notering läggs till i din presentation kan du välja tjocklek och färg i noteringsverktyget.

För att ångra den senaste noteringen, klicka på ikonen Ångra [6]. För att radera alla noteringar som du har skapat, klicka på ikonen Radera [7].

Om du vill aktivera handavvisning klickar du på ikonen Handavvisning (Palm Rejection) [8].  

Klicka på ikonen Whiteboard för flera användare (Multiuser Whiteboard) för att låta alla användare använda anteckningsverktygen [9].

Öppna menyn Alternativ

Öppna menyn Alternativ

För att öppna menyn Alternativ, klicka på ikonen Alternativ [1].

För att se konferensen i fullskärmsläge, klicka på länken Visa helskärm (Make fullscreen) [2].

För att se information om gränssnittet, klicka på alternativet Om [3]. För att se hjälphandledningar, klicka på länken Hjälp (Help) [4]. För att se snabbtangenter klicka på länken Snabbtangenter (Keyboard shortcuts) [5].

Klicka på länken Avsluta mötet (End meeting) för att avsluta konferensen [6]. Klicka på länken Lämna mötet (Leave meeting) för att logga ut ur gränssnittet [7].

Klicka på länken Anslutningsstatus (Connection status) [8] för att visa anslutningsstatus.

Visa menyn Inställningar

Visa menyn Inställningar

För att öppna menyn Inställningar, klicka på länken Inställningar (Settings) [1].

Hantera Applikationsinställningar

Hantera Applikationsinställningar

För att hantera applikationsinställningar, klicka på länken Applikation (Application) [1].

För att aktivera eller avaktivera animeringar som visar när en användare talar, klicka på knappen Animeringar (Animations) [2].

För att hantera ljudfilter till mikrofonen klickar du på Ljudfilter för mikrofonen (Audio Filters for Microphone) [3].

För att välja ett språk för gränssnittet, klicka på rullgardinsmenyn Applikationsspråk (Application Language) [4].

För att justera teckenstorlek, klicka på knapparna Minska eller Öka [5].

Hantera aviseringsinställningar

Hantera aviseringsinställningar

För att hantera noteringsinställningar klickar du på länken Aviseringar (Notifications) [1].

För att hantera chattnotiser klickar du på Ljudnotiser för chattmeddelanden (Chat Message Audio Alerts) [2] och Popup-notiser(Popup Alerts) [3].

För att hantera notiser om deltagande användare klickar du på Ljudnotiser för deltagande användare (User Join Audio Alerts) [4] och Popup-notiser(Popup Alerts) [5].

För att hantera notiser om uppräckt hand klickar du på Ljudnotiser om uppsträckt hand (Raise hand Audio Alerts) [6] och Popup-notiser (Popup Alerts) [7].

Obs! Chatt-aviseringar fungerar bara inom samma webbläsare där Konferensgränssnittet är öppet.

Hantera inställningarna Datasparande

Hantera inställningarna Datasparande

För att hantera datasparande-inställningar, klicka på länken Datasparande (Data savings) [1].

För att aktivera eller avaktivera webbkameror, klicka på knappen Aktivera webbkameror (Enable webcams) [2].

För att aktivera eller avaktivera skrivbordsdelning, klicka på Aktivera skrivbordsdelning (Enable desktop sharing) [3].