Hur visar jag mina instruktörgrupper i Canvas?

Som instruktör, kan du ingå i institutionsgrupper som skapats av dina Canvas-administratörer. Canvas hjälper dig gå till instruktörgrupper i Kursnavigeringsmenyn. Om du inte ser några listade grupper, har du inte registrerats till en grupp.

Obs! Instruktörgrupper är separerade från kursgrupper. Du kan gå till och hantera kursgrupper inifrån en kurs.

Öppna Grupper

Öppna Grupper

I Global navigering, klicka på länken Grupper [1], visa sedan dina grupper [2]. För att visa alla dina grupper, klicka på länken Alla grupper (All Groups) [3].

Visa grupper

Visa grupper

Grupperna är organiserade i nuvarande grupper [1] och tidigare grupper [2].

Se nuvarande grupper

Se nuvarande grupper

Nuvarande grupper är grupper i kurser som är en del av nuvarande terminshalvår eller termin. Du kan se namnet på gruppen [1] och kursnamnet för gruppen [2]. Om kursen har ett terminsdatum [3], visas terminsdatumet bredvid kursnamnet. Beroende på åtkomstinställningarna för kursen, kan nuvarande grupper också visas i grupper i kurser som har publicerats men ännu inte startat.

Grupper som är tillgängliga för dig är listade med blå text [4]. Dessa grupper är associerade med nuvarande kurser. För att öppna en grupp, klicka på namnet på gruppen.

Se tidigare grupper

Se tidigare grupper

Grupper under tidigare grupper är grupper som är en del av kurser som är avslutade. Om gruppen inkluderar en länk är gruppen fortfarande tillgänglig som endast läsbar. Tidigare användare kan visa gruppmaterialet men kan inte delta i gruppen.