Hur skapar jag hyperlänkar till kurs- eller grupp- och användarfiler i innehållsredigeraren som instruktör?

Du kan använda innehållsredigeraren för att infoga hyperlänkar i dokument bilder och mediefiler som är lagrade i dina kurs-, grupp- och användarfiler. Om du använder innehållsredigeraren i en kurs kan du nå filer i mapparna Kursfiler (Course Files) och Användarfiler (User Files). Om du använder innehållsredigeraren i en grupp kan du nå filer i mapparna Gruppfiler (Group Files) och Användarfiler (User Files).

Anteckningar: 

  • Om du anger en fil som ej synlig för studenter i Kursfiler och lägger till länkar i innehållsredigeraren kan studenter visa den filen via länken i innehållsredigeraren.
  • Om du vill skapa hyperlänkar till gruppfiler, måste du öppna innehållsredigeraren inom en grupp.

Öppna innehållsredigeraren

Öppna innehållsredigeraren

Öppna innehållsredigeraren när du ska skapa eller redigera meddelanden, uppgifter, diskussioner, sidor eller kursöversikter.

Obs! Innehållsredigeraren har stöd för tangentbordskommandon. Öppna menyn för tangentbordskommandon genom att klicka på ikonen Tangentbord (Keyboard) eller tryck på tangenten ALT+F8 (PC) eller Option+F8 (Mac).

Visa Lägg till sidofält

Visa Lägg till sidofält

Som standard så visar Lägg till sidofält kurslänkar Om du vill se alla tillgängliga kurs-, grupp- eller användarfiler klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till (Add) [1] och väljer alternativet Filer (Files) [2].

Se Filer

Klicka på länken Kursfiler (Course Files) [1] för att visa kursfiler.

Klicka på länken Kursfiler (Course Files) [2] för att visa kursfiler.  

Om du använder innehållsredigeraren inom en grupp kan du välja en gruppfil genom att klicka på länken Gruppfiler (Group Files) [3].

Sortera Files

Sortera Files

Om du vill sortera filer efter bild-, dokument- eller mediefiltyp klickar du på rullgardinsmenyn Alla (All) [1] och väljer den filtyp du vill sortera efter [2].

Sortera Files

Om du vill sortera filer efter datum eller alfabetiskt klickar du på rullgardinsmenyn Lades till den (Date Added) [1].

Om du vill söka efter en fil anger du filnamnet i fältet Sök (Search) [2]. Du måste ange minst tre tecken för att visa sökresultat.

Välj fil

Visa och sortera filer

Klicka på namnet för filen du vill länka till i innehållsredigeraren.

Obs! Texten kommer att blinka till innan den blir en hyperlänk.

Spara ändringar

Spara ändringar

Klicka på knappen Spara (Save).

Anteckningar:

  • På informationssidorna för Uppgift, Diskussion, Sidor och Quizzes visas knappen Spara och publiceras (Save & Publish).
  • På sidan för kursöversikt visas knappen Uppdatera kursöversikt (Update Syllabus).
  • I diskussionssvar visas knappen Publicera svar (Post Reply).

Visa innehåll

Visa innehållet. Klicka på länken [1] för att visa den länkade filen.

För att ladda ned filen klickar du på ikonen Ladda ned [2].

Obs! Länkar till externa URL:er visar ikonen Öppna (Open) [3].