Hur skickar jag en sida till en annan lärare?

Som lärare kan du dela individuella sidor i din kurs med andra lärare vid ditt lärosäte. Du kan också kopiera en individuell sida till en annan kurs. När du delar en sida inkluderas sidan alla tillgångar (bilder, filer etc.) i den delade filen.

Anteckningar:  

  • För att dela kursinnehåll måste behörigheten Kursinnehåll – lägg till/redigera/radera vara aktiverad.
  • Delat innehåll räknas inte med i kurs- eller användarkvoter.
  • Du kan använda funktionen Skicka till för att skicka kursinnehåll till dig själv.

Öppna Sidor

Öppna Sidor

I kursnavigeringen, klicka länken Sidor (Pages).

Se Alla sidor

Sidor är designade för att öppna hemsidan för kursen, om en hemsida är vald. Klicka på knappen Se Alla Sidor (View All Pages) för att välja en sida ifrån Sidoindex.

Alternativ för att öppna sida

Lokalisera den sida du vill skicka till en användare. Klicka sedan på ikonen Alternativ för sidan [1]. Välj alternativet Skicka till … (Send to...) [2].

Välj mottagare

Välj mottagare

För att skicka din sida till en annan lärare, klicka eller skriv i fältet Skicka till (Send to) [1]. Klicka sedan på namnet på läraren som ska ta emot sidan [2].

Obs! Du kan skicka sidan till flera lärar samtidigt.

Visa mottagare

Visa mottagare

Du kan visa alla valda mottagar i fältet Skicka till (Send to) [1]. För att ta bort en mottagare, klicka på ikonen Ta bort [2].

Obs! För att dela sidan med dig själv, lägg till ditt namn i fältet Skicka till.

Skicka sida

Skicka sida

Klicka på knappen Skicka (Send).

Visa avisering för Skickat

Visa avisering för Skickat

Canvs visar en avisering när innehåll skickats.

Visa delat innehåll

Visa delat innehåll

När en lärare tar emot delat innehåll visas ett märke på användarens kontoikon [1] och i länken Delat innehåll (Shared Content) [2].

Las om hur du hanterar mottaget innehåll.