Hur använder jag filer som instruktör?

Som student, låter Filer dig att lagra filer och uppgifter i Canvas. Du kan ladda upp en eller flera filer, se all information om dina filer, förhandsgranska filer, publicera och avpublicera filer, ställa in användarrättigheter och begränsa åtkomst till filer. Filer är byggda med responsiv design för att justera webbläsarskalning. Mappnavigeringsfönstret, filvisningar och till och med filnamn justeras till webbläsarfönstrets bredd.

Filkvoter

Du har åtkomst till filer (dokument, bilder, media etc.) i tre olika funktionsområden:

Se Filer

Den grundläggande funktionaliteten i filerna är densamma i varje filplats, men några funktioner kan skilja sig efter funktionsområde.

Den vänstra panelen [1] visar alla mappar för snabb navigering. Vissa mappar kan hysas i andra mappar. Klicka på pilarna intill mappens namn för att expandera alla mappar.

Klicka på namnet på en mapp. Allt innehåll i en mapp, visas allt displayen i höger panel [2]. Du kan också klicka på mappnamnen i höger panel för att se mappinnehåll.

Hantera filer

Beroende på filområdet, kan filer innehålla flera alternativ för att hantera filer:

Sök efter filer [1]. Filerna är helt sökbara efter filnamn.

Lägg till en mapp [2]. Lägg till en ny mapp till Filer för att lagra filer. Mappar kan också hysa andra mappar.

Ladda upp en fil [3]. Ladda upp en fil till Filer.

För kurser och grupper som använder användarrättigheter, ställ in användarrättighet (upphovsrätt) för en fil [4]. Du måste ställa in en användarrättighet för en fil innan den kan publiceras. Filer som inte innehåller en användarrättighet visas som en varnings-ikon.

Ändra filens tillstånd [5]. Filer kan publiceras, avpubliceras eller ha en begränsad status.

Hantera valda filer

För att välja en fil, klicka på namnet på filen. Du kan också välja flera filer samtidigt genom att hålla ner kommando- (Mac) eller kontroll (PC)-tangenten.

När en fil väljs, visar Filer verktygsfältet högst upp i fönstret. Beroende på filområdet, kan verktygsfältet innehålla flera alternativ för att hantera den/de valda filen/filerna:

  • Förhandsgranska filen [1]
  • Hantera filen för att begränsa åtkomst [2]
  • Ladda ned filen [3] (om fler än en fil valts visas ett alternativ att ladda ned som en ZIP-fil)
  • Flytta filen [4]
  • Hantera användarrättigheter för filen [5]
  • Ta bort filen [6]

 Du kan också hantera några eller alla alternativ för en vald fil i filmenyn Alternativ [7].

Visa Blueprint-kurs

Visa Blueprint-kurs

Om din kurs inkluderar Blueprint-ikoner, är din kurs associerad med en Blueprint-kurs. Blueprint-kurser är kurser som hanteras som en mall och kan innehålla låsta objekt som hanteras av en Canvas-administratör, kursdesigner eller annan instruktör.

Fliken Kursinformation i Kursinställningarna berättar om din kurs är en Blueprint-kurs. Oftast kommer din kurs inte att vara en blueprintkurs och du kan endast hantera olåst innehåll i din kurs. Om din kurs är en Blueprint-kurs, kan du låsa och synkronisera kursinnehållet till associerade kurser.