cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur importerar jag quiz ifrån QTI-paket?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hur importerar jag quiz ifrån QTI-paket?

Det är enkelt att importera quiz från program som skapar QTI-filer. Om ett program inte skapar QTI-filer, kan det inte importeras in till Canvas.

QTI-filer kan skapas ifrån en blandning av olika inlärningssystem och mjukvaror:

  • Quiz som skapats i Respondus 4.0 (Windows mjukvara) kan exporteras som QTI-paket. Lär dig att använda Respondus 4.0 med denna användarguide (DOC). En Snabbstart guide för Respondus 4.0 finns tillgänglig som (PDF).
  • Quiz som skapades i Blackboard (WebCT, Angel) kan exporteras som QTI-paket.
  • Quiz som skapades i Moodle kan exporteras som QTI-paket. Detta kommer att fungera med Moodle 2.0 eller äldre versioner. Moodle 2.1 och nyare versioner exporterar dock inte längre QTI-paket.

Anteckningar:

  • Canvas stöder QTI-versionerna 1.2 och 2.1.
  • Quiz-exporten kommer inte att innehålla frågor från quiz som använder slumpmässigt utvalda frågor från frågebanker.

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I kursnavigeringen, klicka på länken Inställningar (Settings).

Importera innehåll till kursen

Importera innehåll till kursen

Klicka på knappen Importera innehåll till denna kurs (Import Course Content).

Välj filtyp

Välj filtyp

I rullgardinsmenyn, välj alternativet QTI.zip-fil (QTI zip- file).

Välj fil

Välj fil

Klicka på knappen Välj fil (Choose File).

Öppna filen

Öppna filen

Sök efter och klicka på ZIP-filen du vill importera [1]. Klicka på knappen Öppna (Open) [2].

Visa importalternativ

Visa importalternativ

Du kan hantera alternativen för dina importer innan de skapas.

Om du aktiverar New Quizzes i din kurs kan du omvandla quiz i importpaket till det nya New Quizzes-formatet [1].

Du kan även skriva över bedömningsinnehåll med matchande ID [2].

Importera befintliga quiz som New Quizzes

Importera befintliga quiz som New Quizzes

För att omvandla quiz till det nya New Quizzes-formatet klickar du på alternativet Importera befintliga quiz som New Quizzes (Import existing quizzes as New Quizzes). Om detta alternativ inte markeras omvandlas klassiska quiz till formatet för klassiska quiz.

Anteckningar:

  • Alternativet Importera befintliga quiz som New Quizzes (Import existing quizzes as New Quizzes) visas endast för kurser med New Quizzes aktiverat.
  • Om du har aktiverat New Quizzes men alternativet inte visas, har ditt lärosäte inte aktiverat migrering vid import av New Quizzes.
  • Du kan inte välja en standardfrågebank när du använder Importera bedömningsinnehåll som New Quizzes.

Skriv över innehåll

Skriv över innehåll

För att skriva över bedömningsinnehållet med matchande ID:er, klicka i kryssrutan Skriv över bedömningsinnehåll med matchande ID (Overwrite assessment content with matching IDs).

En del system återvinner sina IDs för varje ny export. Om ni exporterar två separata frågebanker kommer det därför att ha samma IDs. För att förebygga att ni förlorar data, behandlar Canvas frågebankerna som separata objekt, trots deras IDs. Att välja detta alternativ kommer att inaktivera denna säkerhetsfunktion och tillåta uppdragets data att skriva över existerade data med samma IDs.

Välj Frågebank

Välj Frågebank

I rullgardinsmenyn Standardfrågebank väljer du den frågebank du vill använda som frågebank.  

Skapa Frågebank

Skapa Frågebank

Om du inte har en frågebank du vill använda, kan du skapa en ny. I rullgardinsmenyn, välj alternativet Skapa ny frågebank (Create new question bank).

Importera quiz

Importera quiz

Klicka på knappen Importera [1].

En förloppsindikator visar uppladdningsstatus i procent [2].

Se Aktuella jobb

I sektionen aktuella jobb visas status för importen. Löpande rapporter innehåller ett förloppsfält som visar tiden som återstår för att slutföra importen.

Importen kan även visa andra statusindikatorer som en del av importprocessen. Lär dig mer om statusar för kursimport.

När kursen har slutförts kan du visa quiz genom att ansluta till Quizzes-sidan i Kursnavigering.

Obs! Om du har importerat dina uppgifter till New Quizzes kan du visa dina quiz från sidan Uppgifter (Assignments).

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.