Hur använder jag indexsidan för samarbeten?

På indexsidan för samarbeten kan du skapa samarbeten för användare i din kurs. Du kan skapa nya samarbeten, redigera befintliga samarbeten och radera samarbeten.

Om ditt lärosäte beviljar tillstånd, kan studenter skapa samarbeten i kursen. Du kan alltid se samarbete som skapats av en student i kursen, även om andra studenter endast kan visa samarbeten som har delats med dem. Om du har skapat grupper i din kurs, kan studenter alltid skapa samarbeten i grupper.

Läs mer om samarbeten.

Obs! Beroende på ditt lärosätes inställningar kanske inte din sida för samarbeten matchar bilderna som visas i den här lektionen. Men funktionaliteten för sidan är densamma.

Öppna samarbeten

Öppna samarbeten

Klicka på länken Samarbeten (Collaborations) i din kursnavigering.

Visa samarbeten

Sidan Samarbeten visar alla samarbeten som har skapats för kursen. För varje samarbete kan du se namnet på samarbetet [1], beskrivningen [2], personen som skapade samarbetet [3] och datum och tidpunkt då samarbetet skapades [4].

Lägg till samarbete

För att skapa ett nytt samarbete, klicka på Lägg till samarbete (Add Collaboration).

Beroende på ditt lärosätes inställningar kan du kanske skapa ett Google Drive-samarbete eller ett Microsoft Office 365-samarbete.

Om din samarbetssida inte matchar bilden som visas i den här lektionen kan du fortfarande skapa ett Google Docs-samarbete.

Öppna samarbete

För att öppna samarbete, klicka på samarbetets namn.

Obs! Samarbetet öppnas i en ny flik. Du kan bli tillfrågad att logga in för att se filen.

Hantera samarbeten

För att redigera ett samarbete, klicka på ikonen Redigera [1]. För att radera ett samarbete, klicka på ikonen Radera [2].