Hur använder jag Att-göra-listan och marginallisten i instrumentpanelen som instruktör?

I instrumentpanelen Kortvy och instrumentpanelen Senaste aktivitet, innehåller marginallisten en Att-göra-lista och andra sektioner som hjälper dig veta vilka uppgifter och händelser kommer upp i alla dina kurser. Marginallisten inkluderar specifika objekt för instruktör- och studentroller. Om du är inskriven i Canvas-kurser med mer än en användarroll, kan din marginallist visa objekt för båda rollerna.

Marginallisten liknar marginallisten som visas i din Kurshemsida, men kursens marginallist inkluderar endast objekt för den specifika kursen. Beroende på konfigureringen av din Kurshemsida, kan marginallisten innehålla ytterligare sektioner som visas i marginallisten.

Öppna översikten

Öppna översikten

I global navigering, klicka på länken Översikt (Dashboard).

Visa Marginallistens kursobjekt

Visa Marginallistens kursobjekt

Marginallisten visar olika åtgärdsobjekt i alla dina kurser. Varje objekt associeras med en specifik kurs. Alla objekt från alla dina aktiva kurser visas i marginallisten--inte bara favoritkurser i instrumentpanelen.

För kursidentifiering, visar varje marginallist-objekt kurskoden, eller namnets kortform, för kursen [1]. Kurskoden finns direkt under kursens fullständiga namn.

Smeknamn på kurser kan konfigureras istället för kurskoder i marginallisten som är långa eller som på annat sätt är svåra att komma ihåg vilka kurser de representerar. Om du har skapat ett smeknamn för en kurs, visas smeknamnet i marginallisten istället för kurskoden [2]. Men den ursprungliga kurskoden visas alltid i kurskortet.

Visa instruktörsektioner

Visa instruktörsektioner

Marginallisten hjälper dig att hantera betygsättning i alla dina kurser. Uppgifter som inte är betygsatta eller inte kräver någon inlämning online visas endast till förfallodatumet.

Sektionen Att göra visar alla objekt som kräver betygsättning i Canvas, oavsett förfallodatum [1]. Varje objekt i Att-göra-listan visar uppgiftens namn, kursens namn, antalet poäng, och uppgiftens förfallodatum. Vissa uppdrag kan visa flera förfallodatum.

Sektionen Kommande visar uppgifter och händelser som kommer att förfalla inom de kommande sju dagarna [2]. Objekt kan inkludera icke betygsatta quizzes och uppgifter som inte kräver inlämning, även om dessa uppgiftstyper inte visas i Att-göra-listan för betygsättning för instruktörer. Vissa objekt kan visa flera förfallodatum. Sektionen Kommande visar upp till 20 objekt ordnade efter datum.

Om din Canvas-administratör har gett dig tillstånd att skapa kurser, kan du se knappen Starta en ny kurs [3], som låter dig skapa en ny Canvas-kurs.

Knappen Visa omdömen länkar till sidan Instrumentpanel-omdömen och visar det totala genomsnittet för omdömen för alla dina aktiva kurser [4].

Hantera sidopanelobjekt

Hantera sidopanelobjekt

Varje objekt i sektionen anger hur många objekt som måste betygsättas [1]. Som standard öppnas Bedöm uppgift-länkar (Grade Assignment) i Speedgrader i en ny flik [2]. Du kan inaktivera Bedöm uppgift-länkar så att de inte öppnas i en ny flik i dina användarinställningar.

Om en sektion innehåller fler objekt än de som är listade, visas en länk under listan som du kan använda för att se alla att-göra-objekt [3].

Att göra-avsnittet visar upp till sju objekt med förfallodatum under de kommande veckorna. För att se fler objekt måste du manuellt ta bort objkt från listan. För att ta bort ett Att-göra-objekt, klicka på ikonen Ta bort [4].

Obs! När ett objekt har tagits bort kan det endast återställas till sektionen Att-göra om en ny inlämning tagits emot för den uppgiften.