Hur tar jag bort ett bokmärke för en frågebank i en kurs?

Du kan enkelt radera bokmärkta frågebanker.

Öppna Quizzes

Öppna Quizzes

I Kurs Navigeringen, klicka länken Quizzes.

Hantera frågebanker

Hantera frågebanker

Klicka på ikonen Inställningar [1] och på länken Hantera frågebanker (Manage Question Banks) [2].

Ta bort bokmärke för frågebank

Ta bort bokmärke för frågebank

Klicka på ikonen Bokmärke.

Verifiera borttagning av bokmärke från frågebank

Verifiera borttagning av bokmärke från frågebank

Verifiera att frågebanken inte längre är bokmärkt.