Hur visar jag en kurs som teststudent i Studentvy?

Du kan se en kurs på samma sätt som eleverna ser din kurs med studentvy. Genom att aktivera studentvy skapas en teststudent i din kurs. Du kan också aktivera studentvisning i dina kursinställningar.

För att se elevens perspektiv på Canvas, använd studentvy för att se kursen, skapa och svara på diskussioner, lämna in uppgifter, se betyg, se personer, visa sidor, se kursplanen, granska quizzes, se kalendern och visa schemaläggaren (om den är aktiverad).

Du kan när som helst återställa, testa studentdata; test studentaktivitet som involverar interaktioner med andra studenter kan dock inte tas bort, till exempel diskussionssvar. Teststudentdata som innehåller interaktioner med andra studenter kvarhålls även om teststudenter tas bort från sektionsregistreringar.

Närvaro, konferenser, konversationer, inkorg, samarbeten, differentierade uppgifter, externa appar, grupper, kamratresponser och profiler fungerar inte för kontexten Teststudent. Du kommer att se det du som instruktör låter studenterna se.

Obs!

  • Varje Canvas-kurs har ett separat teststudentkonto. När du flyttar till en ny kurs måste du aktivera studentvy i den kursen.
  • Inlämningar och poäng för teststudenten påverkar inte kursanalysen.
  • Du kan bara visa kurslayouten som det visas för dina elever. Du kan inte se information specifik för studenten, som samtal mellan elever.
  • Studentvyn bör inte användas för att testa målvägar i beta- eller testmiljöer.
  • När du aktiverar Studentvyn (Student View) visas teststudenten (Test Student) i slutet av Gradebook (omdömesbok) och SpeedGrader och läggs till automatiskt i varje avsnitt i kursen. Om du vill ta bort teststudenten helt, måste du ta bort teststudenten från ditt avsnitts registreringar.
  • New Quizzes-uppgifter bör förhandsgranskas i New Quizzes och inte tas som teststudent. Teststudentförsök kan inte återställas och påverkar analysrapporter.

Öppna studentvy

Du har åtkomst till studentvyn från de flesta kurssektionerna, däribland: Startsidan, Moduler, Uppgifter, Diskussioner, Quizzes, Sidor, Kursöversikt och Lärandemål.

För att se sidan som teststudent, klicka på knappen Studentvy (Student View).

Visa kurs

Nu kan du se kursen som en studentanvändare skulle se den. Till exempel kan eleverna inte se Inställnings-navigationslänken som instruktörer kan.

Du kommer att veta om du är i studentvyn på grund av det väl synliga strecket på undersidan av skärmen, som anger att du är inloggad på Studentvy.

Återställ student

Du kan också återställa teststudenten genom att klicka på Återställ Student (Reset Student). Denna åtgärd rensar all aktivitet som inte innehåller någon studentinteraktion.

Till exempel, om du har skapat en uppgift och lämnade in den som teststudent men sedan glömde att lägga till en viss inlämningstyp, kan du klicka på Återställ Student-knappen och lämna in uppgiften igen som teststudent.

Lämna studentvy

Klicka på knappen Lämna studentvy (Leave Student View) för att återgå till kursens instuktörsvy.