Hur inkluderar jag en kurs i det Offentliga kursindexet?

Det offentliga kursindexet är en samling av alla kurser i ditt lärosäte som visas offentligt. I relation till indexet, refererar ordet offentlig till indexet, inte kurserna; kurser i indexet kan vara offentliga eller privata kurser. Läs om hur du ser det Offentliga kursindexet.

Om du vill inkludera din kurs som del av det offentliga kursindexet, kan du välja alternativet kursindex synlighet i kursinställningar. Du kan också skapa en beskrivning för din kurs som del av kataloglistningen.

För att läsa mer om synlighetsalternativ, se resursdokumentet Kurssynlighetsalternativ i Canvas.

Anteckningar:

  • Det offentliga kursindexet är för närvarande en opt-in-funktion i ett konto och måste aktiveras av din institutionsadministratör.
  • Om din kurs är aktiverad för självregistrering, kan du lägga till en Gå med-knapp för att låta användare självregistrera sig när som helst. Detta alternativ måste inte vara aktiverat för att inkludera en kurs i det Offentliga kursindexet, men studenter som ser kursen kommer inte att kunna bidra till några diskussioner, quiz eller uppgifter om de inte är registrerade.
  • Om en kurs inkluderar ett slutdatum, tas kursen inte bort automatiskt från det offentliga kursindexet.

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I kursnavigationen, klicka på länken Inställningar (Settings).

Öppna Kursinformation

Öppna Kursinformation

Klicka på kursinnehålls (Course Details)-fliken.

Ställ in Synlighet

Ställ in Synlighet

I synlighetsalternativen, klicka på kryssrutan Inkludera denna kurs i det offentliga kursindexet (Include this course in the public course index).

Ange beskrivning

Ange beskrivning

I fältet Beskrivning, ange en beskrivning för din kurs.

Uppdatera Kursinformation

Uppdatera Kursinformation

Klicka på knappen Uppdatera kursinformation (Update Course Details).