Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur inkluderar jag en kurs i det Offentliga kursindexet?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hur inkluderar jag en kurs i det Offentliga kursindexet?

Det offentliga kursindexet är en samling av alla kurser som kan visas offentligt i din institution. I relation till indexet, refererar ordet offentlig till indexet, inte kurserna; kurser i indexet kan vara offentliga eller privata kurser. Läs om hur du ser det Offentliga kursindexet.

Om du vill inkludera din kurs som del av det offentliga kursindexet, kan du välja alternativet kursindex synlighet i kursinställningar. Du kan också skapa en beskrivning för din kurs som del av kataloglistningen.

För att läsa mer om synlighetsalternativ, se resursdokumentet Kurssynlighetsalternativ i Canvas.

Anteckningar:

  • Det offentliga kursindexet är för närvarande en opt-in-funktion i ett konto och måste aktiveras av din institutionsadministratör.
  • Om din kurs är aktiverad för självinskrivning, kan du lägga till en Gå med-knapp för att låta användare självinskriva sig när som helst. Detta alternativ måste inte vara aktiverat för att inkludera en kurs i det Offentliga kursindexet, men studenter som ser kursen kommer inte att kunna bidra till några diskussioner, quizzes eller uppgifter om de inte är inskrivna.
  • Om en kurs inkluderar ett slutdatum, tas kursen inte bort automatiskt från det offentliga kursindexet.

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I kursnavigationen, klicka på länken Inställningar (Settings).

Öppna Kursinformation

Öppna Kursinformation

Klicka på kursinnehålls (Course Details)-fliken.

Ställ in Synlighet

Ställ in Synlighet

I synlighetsalternativen, klicka på kryssrutan Inkludera denna kurs i det offentliga kursindexet.

Ställ in Beskrivning

Ställ in Beskrivning

I fältet Beskrivning, ange en beskrivning för din kurs.

Uppdatera Kursinformation

Uppdatera Kursinformation

Klicka på knappen Uppdatera kursinformation (Update Course Details).

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.