Hur lägger jag till en kurs som instruktör?

Du kan lägga till en sektion i din kurs genom att redigera dina kursinställningar i Canvas. Sektioner hjälper till att dela in studenter i en kurs och erbjuda sektionsspecifika alternativ som t.ex. Varierade förfallodatum för uppgifter, diskussioner och quizzes. Sektioner visas också för varje student i kursens sida Personer och i Omdömesboken.

Sektioner kan också skapas för studenter som behöver extra tid i en kurs, till exempel om en student har ett ofullständig betyg.

Obs! Sektioner kan läggas till av institutionens studentinformationssystem (SIS). Vissa kursavsnitt kan redan ha skapats åt dig.

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I kursnavigationen, klicka på länken Inställningar (Settings).

Öppna sektioner

Öppna sektioner

Klicka på fliken Sektioner (Sections).

Lägg till sektion

Lägg till sektion

I sektionsfältet [], fyll i namnet på den nya sektionen. Klicka på knappen Lägg till sektion (Add Section) [2].

Se sektion

Se sektion

Se sektionen i din kurs.

Du kan också välja att ändra sektionens start- och slutdatum om det behövs.

Du kan lägga till fler sektioner om det behövs. Flera sektioner ordnas alfabetiskt.

Obs! Om en sektion tidigare lades till via SIS och du har tillstånd att se SIS ID:er, visas också sektionens SIS ID på sidan Kurssektioner.

Lägg till användare till sektioner

När du har lagt till användare till sektioner i din kurs kan du lägga till användare till sektioner frän sidan Personer i din kurs.