När jag har publicerat en tidsbegränsad quiz, hur kan jag ge mina elever extra tid?

Om du har satt en tidsgräns på din quiz, kan du ge tillgång till extra tid. Om studenten inte har gjort quiz, kommer den extra tiden läggas till studentens första försök och ytterligare försök. Lära sig mer om att hantera extra försök.

Om en student gör quiz medan du tittar på sidan för quiz moderering kan du förlänga quiz tiden som en del av deras nuvarande försök. Du kan välja hur många minuter quiz ska förlängas, och om du vill lägga till dessa minuter till den aktuella tid eller aktuell (planerad) sluttid.

Obs!

  • Ett quiz måste publiceras innan du kan moderera det. Om du vill hantera alternativen för quiz-moderering innan du låter studenterna komma åt det, ställer du in frågeställningen Tillgänglig från datum till ett framtida datum och publicerar quiz. Dina studenter kommer inte att få en anmälan om en otillgänglig quiz. När du har gjort tidsmodereringar kan du avinstallera quiz för att spara dina modereringar. Du kan sedan fortsätta redigera quiz innan du publicerar den för dina studenter att få tillgång till.
  • Tillgänglighetsdatum för quiz gäller även vid moderering av quiz. Om Till-datumet har passerats när studenterna tar quizet med förlängning kommer quizet att lämnas in automatiskt även om studentens förlängning inte har gått ut.
  • Den maximala tid du kan förlänga ett aktuellt försök med är 1440 minuter (24 timmar).
  • Om du ger en student extra tid under ett pågående quiz med ett angivet tillgänglighetsdatum (och klockslag) visas deras inlämningstid som schemalagd senare än den valda tillgänglighetstiden.

Öppna Quizzes

Öppna Quizzes

Klicka på länken Quizzes i kursnavigationen.

Öppna quiz

Öppna quiz

Klicka på namnet på quiz.

Moderera detta quiz

Moderera detta quiz

Klicka på länken Moderera detta quiz (Moderate This Quiz).

Moderera quiz

För att moderera en quiz för en student, leta fram studenten och klicka på ikonen Redigera (Edit) [1]. Du kan även filtrera studenter på din kurs genom att använda fältet Sök personer (Search People) [2].

Moderera quiz för flera studenter

Om du vill välja flera studenter, klicka på kryssrutan [1] bredvid varje namn. Om du vill välja alla studenter, klicka på den översta rutan [2]. Klicka på Ändra tillägg för [#] valda studenter (Change Extensions for [#] Selected Students) knappen [3].

Lägg till extra tid på Försök

Lägg till extra tid på Försök

Skriv antalet extra minuter i fältet Extra tid på varje försök (Extra Time on Every Attempt). Extra tid kan bara läggas till i hela minuter.

Om du lägger till tid för flera studenter kommer rutan för studentförlängning att tillämpa den extra tiden för alla utvalda studenter.

Om studenten inte har gjort quiz, kommer den extra tiden läggas till studentens första försök och ytterligare försök. Lär dig mer om hur du hanterar extra försök.

Anmärkningar:

  • Fältet Den extra tiden för varje försök (Extra Time on Every Attempt) visas endast för quiz med en tidsgräns.
  • Tillgänglighetsdatum för quiz gäller även vid moderering av quiz. Om Till-datumet har passerats när studenterna tar quizet med förlängning kommer quizet att lämnas in automatiskt även om studentens förlängning inte har gått ut.

Lägg till extra tid på nuvarande försök

Om en student gör quiz medan du tittar på sidan för quiz moderering kan du förlänga quiz tiden som en del av deras nuvarande försök.

För aktuella försök visas den återstående tiden bredvid en Klocka (clock) ikon.

För att förlänga tiden på quiz, klickar du på klockikonen.

Obs! Du kan endast förlänga tiden för ett pågående quiz åt gången.

Förläng quiztiden

Förläng quiztiden

Canvas kommer att visa dig vilken tid quiz började, och vilken tid det är planerat att avslutas.

Förläng quiztiden

I minutfältet [1] ska du ange numret på det antal extra minuter som du vill ge de studerande, som en del av deras nuvarande försök. Den maximala tid du kan förlänga ett aktuellt försök med är 1440 minuter (24 timmar).

I rullgardinsmenyn tiden [2] väljer du om du vill lägga till dessa minuter till aktuell tid eller till aktuell (planerad) sluttid.

Om du vill avsluta quizet i förhållande till den aktuella tiden, välj alternativet nu (now) i rullgardinsmenyn.

  • Enligt det här exemplet startade en student en 20-minuters quiz vid 11:30; quiz är inställd på att sluta 11:50. Du har modererat den här quiz kl 11:40, vilket innebär att 10 minuter har passerat. Men du vill att quiz ska sluta 11:45. Eftersom den aktuella tiden är 11.40 måste du avsluta quiz om 5 minuter. Ange siffran 5 i minutfältet och välj alternativet nu (now) i rullgardinsmenyn.

 

Om du vill avsluta quiz i förhållande till den aktuella sluttiden för quiz, välj alternativet aktuell sluttid (current end time) i rullgardinsmenyn.

  • Enligt det här exemplet startade en student en 20-minuters quiz vid 11:30; quiz är inställd på att sluta 11:50. Du har modererat den quiz kl 11:30, vilket innebär att det var nästan samma tidpunkt som studenten börjande quiz och du vill förlänga quiz så att den slutar klockan 12. Om den aktuella sluttiden är 11:50 och du vill förlänga den med 10 minuter, ange siffran 10 i minutfältet och välj alternativet aktuell sluttid (current end time) i rullgardinsmenyn.  

Obs! Tillgänglighetsdatum för quiz gäller även vid moderering av quiz. Om Till-datumet har passerats när studenterna tar quizet med förlängning kommer quizet att lämnas in automatiskt även om studentens förlängning inte har gått ut.

Förläng Tid

Förläng Tid

Klicka på Förläng tid (Extend Time) knappen.

Mindre Tid-varning

Mindre Tid-varning

Att ändra tiden i förhållande till alternativet Nu (Now) kan innebära att studenten kommer att ha mindre tid än vad det ursprungligen var på klockan. I vårt exempel, hade studenten fortfarande 10 minuter kvar när instruktören modererade quiz. Ändras tiden till 5 minuter innebär det att studenten har 5 minuter mindre på sig att göra quiz.  

Om du vill ändra det här alternativet, klicka på knappen Avbryt. Annars klickar du på OK.

Verifiera förlängning

Verifiera förlängning

Visa student-tidsförlängningar på moderat quiz-sidan.  

Obs! När du är klar med att moderera ett quiz kan du avinstallera quiz, och alla modereringar sparas. Du kan sedan fortsätta redigera quiz innan du publicerar den för dina studenter att få tillgång till.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No