Hur lägger jag till uppdragsgrupper i en kurs?

Med uppgiftsgrupper kan du sortera och ordna uppgifterna i din kurs.

Med uppgiftsgrupper konfigurerade kan du mäta det slutliga kursomdömet baserat på uppgiftsgrupper, och filtrera efter uppgiftsgrupper i omdömesboken.

Öppna Uppgifter

Öppna Uppgifter

Klicka på länken Uppgifter (Assignments) i kursnavigeringen.

Lägg till uppgiftsgrupp

Lägg till uppgiftsgrupp

Klicka knappen Lägg till Grupp (Add Group).

Skapa Uppdragsgrupp

Skapa Uppdragsgrupp

Ange uppgiftsgruppnamnet i Gruppnamn (Group Name) fältet [1]. Om du vill väga slutbetyget för studenter som använder uppgiftsgrupper, kommer andelen att visas i % av totalt betyg (% of total grade) fältet [2].

Obs! Ni måste skapa uppdragsgrupper innan ni kan tilldela procenttal till grupperna.

Spara Uppdragsgrupp

Spara Uppdragsgrupp

Klicka på knappen Spara (Save).

Se Uppdragsgrupp

Se Uppdragsgrupp

Se er uppdragsgrupp.

Lär dig hur du skapar uppgiftsskal (assignment shells) och uppgifter för din uppgiftsgrupp.  

Hantera Uppdragsgrupp

Hantera Uppdragsgrupp

För att hantera en uppgiftsgrupp klickar du i gruppens rullgardinsmeny för Alternativ [1].

För att redigera uppgiftsgruppen klickar du på länken Redigera [2]. Du kan redigera uppgiftsgruppens namn och det viktade procenttalet (om tillämpligt). När du har lagt till uppdrag i din uppgiftsgruppen kan du också redigera uppgiftsgruppen för att ställa in regler för uppgiftsgrupp.  

För att ta bort uppgiftsgruppen klickar du på länken Ta bort [3].

För att flytta allt innehåll från en uppgiftsgrupp till en annan grupp klickar du på länken Flytta innehåll [4].

För att flytta eller sortera om en uppgiftsgrupp på sidan Uppgifter klickar du på länken Flytta grupper [5].

Ta bort grupp

Ta bort grupp

Om ni vill radera en uppdragsgrupp som har uppdrag i sig, kommer Canvas att att fråga er om ni vill radera uppdragen (standard) [1] eller flytta uppdragen till en annan grupp [2]. När ni är färdiga, klicka på knappen Radera Grupp (Delete Group) [3].