Hur hittar jag ett befintligt lärandemål att lägga till en kurs?

Alla lärandemål som läggs till på konto- eller underkontonivåer är tillgängliga för dig som instruktör. Du kan hitta och importera Kontostandarder som är lärandemål som har skapats av din Canvasadministratör för hela institutionen. Du kan också hitta State- och Common Core-standarder.

Du kan importera ett individuellt lärandemål eller importera hela lärandemålgruppen.

Den här lektionen visar hur du hittar ett lärandemål i den klassiska sidvyn på sidan Lärandemål. Om sidan Lärandemål i din kurs visas annorlunda än bilderna i den här lektionen kan du läsa om hur du hittar ett lärandemål i en kurs inom ett konto som har aktiverat förhandsgranskningsfunktionen Förbättrad lärandemålshantering.

Öppna lärandemål

Öppna lärandemål

I kursnavigeringen, klicka på Lärandemål (Outcomes) länken.

Hitta lärandemål

Hitta lärandemål

Klicka på knappen Hitta (Find).

Importera lärandemål

Välj namnet på en lärandemålgrupp för att se tillgängliga lärandemål [1]. Du kan också se lärandemålgrupper i andra lärandemålgrupper.

När du har hittat ett lärandemål, klicka på namnet på lärandemålet du vill importera [2]. Klicka på knappen Importera (Import) [3].

Obs! Du kan också importera en hel lärandemålgrupp.

Visa Lärandemål

Visa importerade lärandemål

Lärandemål och lärandemålgrupper importeras till den huvudsakliga lärandemålnivån; läs hur du flyttar lärandemål eller lärandemålgrupper.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No