Hur använder jag ett omdömesschema i en kurs?

Ett omdömesschema är en uppsättning kriterier som mäter olika prestationsnivåer i en kurs. Omdömesscheman på kursnivå är omdömesscheman som du kan skapa och aktivera för en kurs eller en uppgift. Omdömesscheman på kontonivå är omdömesscheman som ditt lärosäte skapar och som du kan använda i en kurs eller en uppgift. Utan ett omdömesschema mäts inte poäng mot någon specifik standard.

Du kan aktivera ett omdömesschema som skapats av ditt lärosäte, du kan lägga till ett nytt omdömesschema specifikt till din kurs, och du kan visa och hantera omdömesscheman.

Se en video om Omdömesscheman.

Gemensamma omdömesscheman

Omdömesscheman är baserade på poäng och procentintervaller och varje procentintervall har tilldelats ett namnvärde. Du kan skapa valfri typ av omdömesschema genom att redigera namnet och procentvärdet för varje post. När du aktiverar ett omdömesschema för en kurs, tillämpas omdömesschemat på studentens slutomdömen utöver det totala procenttalet.

Anteckningar:

  • Omdömesscheman stöder endast två decimaler.
  • De enda poäng som tillåts i omdömesboken är de som definieras i omdömesschemat.
  • Poster i omdömesboken som inte är specifikt definierade i omdömesschemat går tillbaka till ikonen som visar att inlämningen måste bedömas. Beroende på en uppgifts visningsomdöme, kan vissa poster i omdömesboken inte omvandlas till ett omdömesschema.

Bokstavsomdömen

Bokstavsomdömen är den mest traditionella typen av omdömesschema och är standardformatet för nya omdömesscheman. Endast poäng som stöds är tillåtna i omdömesboken, så om du bygger ett bokstavsomdömesschema med namnvärden för endast A, B och C, kan du inte ange en poäng som omvandlas till ett A- eller B+.

Prestation

Prestation

Omdömesscheman för prestation baseras på en standard för individuell prestation. Endast poäng som stöds är tillåtna i omdömesboken så om du bygger ett prestationsschema med namnvärden på endast Utmärkt och Dålig, kan du inte ange en poäng för God.

Poäng

Poäng

Poängomdömesscheman är baserade på en uppsättning poäng i en intervall. Om kursens bedömningsschema är poängbaserat visar totalsumman för Uppgiftsgrupp och Slutlig poäng ett verktygstips med råa intjänade poäng och den totala poängen. I omdömesbokens cell visas skalade poäng som bråkdelar.

Obs! Om funktionsalternativet Åsidosätt slutligt omdöme har aktiverats för ett lärosäte och en kurs använder ett poängbaserat omdömesschema, kan lärare åsidosätta omdömet med endast ett bokstavsomdöme.

Omdömesscheman för kurs

Omdömesscheman för kurs

När du aktiverar ett omdömesschema för en kurs, tillämpas omdömesschemat på studentens slutomdömen utöver det totala procenttalet. Läs hur du aktiverar ett omdömesschema för kurser.

Studentvy

Studentvy

Studenter kan se resultaten för omdömesschemat på sin sida Omdömen.

Omdömesscheman för uppgifter

Omdömesscheman för uppgifter

Omdömesscheman kan tillämpas specifikt till individuella uppgifter. Varje uppgift inkluderar ett fält som gör det möjligt för dig att välja hur omdömet visas i omdömesboken och på sidan med studentomdömen. Läs hur du aktiverar ett omdömesschema för uppgifter.

För Bokstavsomdömesscheman, kan du ange poäng i omdömesboken beroende på uppgiftens visningstyp:

  • För alla uppgiftstyper kan du ange omdömen som poäng eller ett procenttal. Om en uppgift t.ex. är värd 10 poäng och studenten tjänar 9, kan du ange 9 eller 90 % (vilket visar omdömet som definieras i procentintervallet).
  • När ett visningsomdöme för en uppgift specifikt är inställd på Bokstavsomdömen, kan du också ange ett bokstavsomdöme direkt som t.ex. ett A.

För Prestationsscheman, kan du ange poäng i omdömesboken med poäng-, procent- eller prestationsvärde. Om en uppgift t.ex. är värd 10 poäng och studenten tjänar 9, kan du ange 9 eller 90 % (vilket visar prestationen som definieras i procentintervallet). Du kan också ange ett prestationsvärde direkt.

Obs! Omdömesscheman gäller inte för uppgiftsgruppens kolumner i omdömesboken.

Studentvy

På sidan Omdömen kan studenter se sina omdömen med såväl intjänade poäng som omdömesschemats motsvarande poäng.