Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur går jag till Canvas betamiljö som instruktör?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hur går jag till Canvas betamiljö som instruktör?

Med betamiljön kan du utforska nya funktioner innan de når produktionen. Betamiljön överskrivs av data från produktionsmiljön varje lördag. Arbete eller innehåll du lägger till din betamiljö kommer att skrivas över varje vecka.

Om du vill följa med i de senaste betafunktionerna i Canvas, gå till sidan Versionsinformation i Canvas-communityn.

Betamiljön är avgränsad från testmiljön, som överskrivs med data från produktionsmiljön de tredje lördagen varje månad och låter dig testa med dina verkliga data utan att förstöra dina användares upplevelse. Läs mer om de olika Canvas-miljöerna.  

Anmärkningar om Betamiljön.

  • Alla användare kan gå till Canvas betamiljö, men studenter kan inte gå till kursinnehåll utanför instrumentpanelen; om du vill tillåta studenter att se allt kursinnehåll, kontakta din lokala admin.
  • Meddelanden, inklusive kursinbjudningar och nedladdningar av rapporter, kan inte skickas i betamiljön.
  • Canvas DocViewer kan användas i betamiljön, men nya och uppdaterade DocViewer-funktioner är inte tillgängliga för testning.
  • Canvas Commons kan användas i betamiljön, men nya och uppdaterade Commons-funktioner är inte tillgängliga för testning.
  • New Quizzes kan användas i betamiljön, men rapporter, statistik, objektbanksökning, och objektbanktaggning stöds inte för närvarande.
  • Eventuella ändringar du vill behålla i betamiljön måste göras direkt i produktionsmiljön innan beta återställs.
  • LTI-verktyg (externa appar är vanligtvis inte tillgängliga utanför produktionsmiljön. LTI-verktyg kan visas i betamiljön, men ofta är de endast konfigurerade för produktionsmiljön. Användning av produktionskonfigurerade LTI-verktyg i betamiljön kommer att påverka livedata. Om du har tillåtelse att redigera LTI-verktyg, kan du bekräfta konfigurationen för ett specifikt LTI-verktyg i din kurs eller konto. Kontakta din kundframgångschef (Customer Success Manager) för specifika frågor.
  • Funktionsvals-inställningar kopieras inte från produktionsmiljön. Funktionsval måste hanteras individuellt i betamiljön.
  • Visning av din senaste visningshistorik från din Canvas-kurssida stöds inte i Canvas-betamiljö.

Gå till betamiljön

Gå till betamiljön

För att logga in till din betamiljö, ange [organisationsnamn].beta.instructure.com i URL-fältet.

Se Testinstallations-meddelande

Användare i betamiljön kommer att se testinstallationsfältet över skärmens nedre del och indikerar att användaren är i en Canvas Testinstallation. Betamiljöer återställs varje lördag och allt innehåll som skapats i denna miljö kommer att raderas. Om du vill spara ett kursinnehåll som skapats i din betamiljö, kan du exportera din kurs.

Obs! Klicka på ikonen Stäng (Close) för att dölja testinstallationsfältet.

Hantera Canvas-funktioner

Vissa nya funktioner kan släppas som valfria och visas inte förrän du aktiverar dem i din betamiljö. Du kan se dessa funktioner i fliken Funktionsval i Kursinställningar. Läs om hur du hanterar nya funktioner för en individuell kurs.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.