Hur skapar jag en ny kurs från översikten som lärare?

Om du har behörighet att lägga till kurser i Canvas kan du skapa en ny kurs från din Canvas-översikt. Nya kurser skapas som kursskal som kan fyllas med kursinnehåll och registreringar för din institution. Om din institution har aktiverat funktionen kan du ha möjlighet att välja ett underkonto för din nya kurs. Om den här funktionen inte är aktiverad läggs din nya kurs till ditt lärosätes underkonto för manuellt skapade kurser.

När du skapar en kurs från översikten läggs du automatiskt till som instruktör i kursen. Inga andra registreringar finns i kursen, men du kan ha möjlighet att lägga till användare i en ny kurs. Däremot innehåller nya kurser inte något kursinnehåll. Du kan skapa nytt innehåll i den nya kursen och lägga till befintligt innehåll genom att använda kursimportverktyget och genom att dela innehåll från en befintlig kurs.

Alternativt kan du skapa en ny kurs som du kan använda som sandbox. En sandbox är en kurs utan studentregistreringar där du kan skapa, modifiera och förhandsgranska kursinnehåll och strukturer utan att studenterna interagerar. Du kan sedan dela eller importera sandbox-innehåll till livekurser.

Anteckningar:

  • Om ni inte kan starta en kurs enligt dessa instruktioner, har er institution inaktiverat denna funktion. Vissa institutioner tillhandahåller kurser till fakulteten automatiskt via SIS-importer (Student Information System). Kontakta din Canvas-administratör om du vill ha hjälp att skapa en ny kurs.
  • Om din institution använder en kursmall fylls den nya kursen med innehåll från den mallen.

Öppna översikten

Öppna översikten

Klicka på länken Översikt (Dashboard) i den globala navigeringsmenyn.

Skapa en ny kurs

Skapa en ny kurs

I dashboard-sidofältet, klicka knappen Börja en Ny Kurs (Start a New Course). Ni kan behöva bläddra ner för att se denna knapp.

Obs! Om ni inte ser denna knapp i Canvas, har er instutition avaktiverat denna funktion.

Lägg till Kursdetaljer

Lägg till Kursdetaljer

I rullgardingsmenyn Vilket konto ska den här kursen associeras med? (Which account will this course be associated with?) väljer du var du vill att kursen ska inordnas [1]. Du kan endast välja konton som innehåller kurser där du har aktiva registreringar. Om den här rullgardinsmenyn inte visas har ditt lärosäte begränsat alternativet för lärare att välja konton för nya kurser.

I fältet Kursnamn (Course Name) [2] anger du namnet på din kurs. En kurskod skapas automatiskt baserat på den första strängen av tecken i kursnamnet. Om ditt lärosäte tillåter det kan kurskoden ändras i kursinställningarna.

För att skapa kursen klickar du på knappen Skapa (Create) [3]. För att avbryta skapandet av kursen klickar du på knappen Avbryt (Cancel) [4].

Obs! Kursinnehållslicens och alternativ för kurssynlighet är inställda på privat som standard. Dessa alternativ kan ändras i kursinställningar.

 

Visa kurs

Se den nya kursen. Beroende på ditt lärosätes inställningar kan du antingen använda checklistan Kurskonfiguration (Course Setup) eller handledningen Canvas-kurskonfiguration (Canvas Course Setup) för att fylla i din kurs.