Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur skapar jag en frågebank i en kurs?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hur skapar jag en frågebank i en kurs?

Question Banks är en plats för att ställa frågor som kan läggas till för quizzes över kurser eller konton.

Öppna Quizzes

Öppna Quizzes

I Kurs Navigeringen, klicka länken Quizzes.

Hantera frågebanker

Hantera frågebanker

Klicka på ikonen Alternativ (Options) [1] och sedan på länken Hantera frågebanker (Manage Question Banks) [2].

Lägg till frågebank

Lägg till frågebank

Klicka på lägg till frågebank-knappen.

Skapa Frågebank

Skapa Frågebank

Namnge frågebanken och tryck på Retur (Return) på en Mac eller Retur (Enter) på en PC.

Öppna frågebank

Öppna frågebank

Öppna frågebanken genom att klicka på frågebankens titel.

Frågebank alternativ

Frågebank alternativ

Efter att du öppnat frågebanken kan du:

  1. Lägga till en fråga
  2. Redigera detaljer för frågebanker
  3. Flytta flera frågor
  4. Ta bort frågebank
  5. Verifiera frågebankens bokmärke (som standard är nya frågebanker bokmärkta automatiskt)
  6. Anpassa resultat

Lägga till en fråga

Klicka på lägg till frågebank-knappen.

Skapa nya frågor

Lägg till så många individuella frågor som du önskar till din frågebank. Klicka på uppdatera fråga-knappen för att spara dina ändringar.

Visa frågor

Se frågorna i din frågebank. Om du vill visa detaljer om frågorna, klicka på visa frågeformulär kryssrutan.

Nu kan du hänvisa till denna enda bank med frågor i många olika quizzes.

Obs! Frågor är inte tillgängliga i frågebanker med mer än 50 frågor.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.