Hur öppnar jag innehållsredigeraren som instruktör?

Du kan öppna innehållsredigeraren från Meddelanden, Uppgifter, Diskussioner, Sidor, Classic Quizzes och Kursöversikten. Den här lektionen förklarar hur du kan öppna innehållsredigeraren från var och en av dessa.

Läs mer om Innehållsredigeraren.

Meddelanden

Meddelanden

I Meddelanden öppnar du innehållsredigeraren genom att skapa eller redigera ett meddelande.

För att skapa ett meddelande, klickar du på knappen Lägg till meddelande (Add Announcement) [1].

För att redigera ett meddelande, klickar du på meddelandetiteln [2] och sedan på knappen Redigera (Edit) [3].

Uppgifter

I Uppgifter öppnar du innehållsredigeraren genom att skapa och redigera en uppgift.

För att skapa en uppgift, klickar du på knappen Lägg till uppgift (Add Assignment) [1].

För att redigera en uppgift, klickar du på uppgiftens ikon Alternativ (Options) [2] och sedan på alternativet Redigera (Edit) [3].

Diskussioner

I Diskussioner öppnar du innehållsredigeraren genom att skapa och redigera en diskussion.

För att skapa en diskussion, klickar du på knappen Lägg till diskussion (Add Discussion) [1].

För att redigera en diskussion, klickar du på diskussionstiteln [2] och sedan på knappen Redigera (Edit) [3].

Sidor

I Sidor öppnar du innehållsredigeraren genom att skapa och redigera en sida. Klicka på knappen Visa alla sidor (View All Pages) [1] för att visa alla sidor.

För att skapa en ny sida, klickar du på knappen Lägg till sida (Add Page) [2]. För att redigera en sida, klickar du på sidans ikon Alternativ (Options) [3] och sedan på alternativet Redigera (Edit) [4].

Klassiska quiz

Quizbeskrivning

Quizbeskrivning

I Classic Quizzes använder du innehållsredigeraren för att redigera quizbeskrivningar eller quizfrågor

Du öppnar innehållsredigeraren för att redigera en quizbeskrivning när du lägger till ett nytt quiz eller redigerar ett quiz.

För att lägga till ett nytt quiz, klickar du på knappen Lägg till quiz (Add Quiz) [1]. För att redigera en sida klickar du på quizets ikon Alternativ (Options) [2] och väljer sedan alternativet Redigera (Edit) [3].

Quizfrågor

Quizfrågor

Om du vill använda innehållsredigeraren för att redigera en fråga klickar du på fliken Frågor (Questions) [1]. Klicka sedan på ikonen Redigera (Edit) för den fråga du vill redigera [2].

New Quizzes

Bygga quiz

I New Quizzes använder du innehållsredigeraren för att redigera quizbeskrivningar eller quizfrågor

Du öppnar innehållsredigeraren för att redigera en quizbeskrivning när du lägger till ett nytt quiz eller redigerar ett quiz.

För att lägga till ett nytt quiz, klickar du på knappen Lägg till quiz (Add Quiz) [1]. För att redigera en sida klickar du på quizets ikon Alternativ (Options) [2] och väljer sedan alternativet Bygg (Build) [3].

Quizfrågor

Om du vill redigera en fråga i innehållsredigeraren klickar du på ikonen Redigera (Edit) för den fråga du vill redigera.

Kursplan

I Kursöversikten kan du använda innehållsredigeraren för att redigera din kursöversikt. För att redigera kursöversikten, klickar du på knappen Redigera (Edit).

Visa innehållsredigeraren

Visa innehållsredigeraren