cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur laddar jag upp en fil till en kurs?

Hur laddar jag upp en fil till en kurs?

Ni kan lägga till en fil till er kurs genom att ladda upp en fil. Ni kan även importera filer genom att använda kursimportverktyget i kursinställningarna.

Som en instruktör kan du dra och släppa filer från dina personliga filer till kursfiler.

Läs mer om Filer.

Anteckningar:

  • Canvis stöder inte filuppladdningar som är större än 5 GB.
  • Videos and ljud som laddas upp till Canvas genom mediaverktyget kan vara upp till 500 MB i storlek.

Öppna filer

Öppna filer

I kursnavigeringen, klicka på länken Filer (Files).

Ladda upp fil

Klicka knappen Ladda Upp (Upload).

Öppna fil

Öppna fil

Klicka på titeln av de filer ni önskar ladda upp [1] och klicka knappen Öppna (Open) [2]

Ladda upp filer via Drag och släpp

Ladda upp filer via Drag och släpp

En del webbläsare innehåller en unik funktion som låter användaren lägga till filer genom att dra och släppa dessa filer från ett filfönster direkt in till Canvas filförvaring. Klicka på rubriken på den fil du vill lägga till [1] och dra filen till din öppna webbläsare [2]. Filen kommer automatiskt att ladda upp.

Ersätt duplikat

Ersätt duplikat

Om en fil med samma namn redan finns i den mapp där du laddar upp din fil, kommer du att bli tillfrågad om du vill ersätta eller byta namn på den.

För att byta namn på filen, klicka på  knappen Byt namn (Change name)  [1]. Detta alternativ kommer att skapa en kopia av filen med ett annat namn.

För att ersätta filen klickar du på knappen Ersätt (Replace) [2].

Se Uppladdning

Se Uppladdning

En förloppsindikator visas högst upp på skärmen och spårar statusen på filuppladdning.

Se Fil

Se Fil

Se er nya fil i kursen.

Obs! Om du använder Användarrättigheter måste du ställa in filanvändarrättigheterna innan filen kan publiceras.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback