Hur redigerar jag användarroller i en kurs?

När användare har lagts till i din kurs, kan du få möjlighet att redigera registreringstypen för en användare i kursen via sidan Personer. Den här funktionen gör det möjligt att göra ändringar i kursregstreringstyper utan att du behöver radera befintlig registrering. Redigeringar i roller kräver inte att användaren måste acceptera en ny kursinbjudan.

Om en användare lagts till i en kurs med flera roller, åsidosätter ett val av en ny roll användarens alla befintliga registreringar med den nya redigerade rollen. Om en användare är registrerad i flera sektioner gäller den nya rollen i alla sektioner.

Anteckningar:

  • Om en observatör är länkad till en student kan du inte redigera en observatörsroll. Läs om hur du hanterar länkade studenter.
  • Inskrivningar kan läggas till av ert lärosätes studentinformationssystem (SIS). Om en registreringar inkluderar ett SIS ID, kan du inte redigera en registrering i kursen. Dessutom är redigering av en anvädarroll en kursbehörighet. Om du inte kan redigera användarroller i din kurs, har ditt lärosäte begränsat den här funktionen.
  • Mer information om behörigheter finns i resursdokumentet om Behörigheter för Canvas-kursroller.

Öppna Personer

Öppna Personer

Klicka på länken Personer (People) i kursnavigationen

Hitta användare

I sökfältet [1], sök efter användarens namn. Du kan också filtrera användare efter roll i rullgardinsmenyn Roller (Roles) [2].

Redigera roll

Klicka på användarens ikon Alternativ [1], och välj sedan länken Redigera roll (Edit Role) [2].

Redigera kursroll

Redigera kursroll

Klicka på rullgardinsmenyn Roll (Role) [1] och välj sedan den nya rollen för användaren [2].

Obs! Beroende på dina användarbehörighter kan du kanske inte välja från alla användarroller i din kurs.

Redigera flera roller

Redigera flera roller

Om en användare har flera roller i kursen, åsidosätter ett val av en ny roll användarens alla befintliga registreringar.

Uppdatera roll

Uppdatera roll

Klicka knappen Uppdatera (Update).