Hur ändrar jag språkinställningarna för mitt användarkonto som instruktör?

Engelska är Canvas standardspråk, men du kan välja att visa Canvas gränssnitt på ett annat språk.

Anteckningar:

  • Instruktörer har möjligheten att ändra språkinställningar för sina kurser. Om en av dina kurser är inställda på ett annat språk (oftast för en utländsk språkkurs), kommer kursens språk att åsidosätta språket i dina användarinställningar.
  • Om du ändrar språk eller lokala inställningar kan ändringarna även påverka startdatumet för Kalender-veckan. Vissa språk eller språkregioner ändrar startdatumet för veckor.

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I global navigation, klicka på länken Konto (Account) [1], klicka sedan på länken Inställningar (Settings) [2].

Ändra inställningar

Ändra inställningar

Klicka knappen Redigera Inställningar (Edit Settings).

Välj språk

Välj språk

Välj önskat språk i rullgardinsmenyn för språk.

Uppdatera inställningar

Uppdatera inställningar

Klicka på knappen Uppdatera Inställningar (Update Settings).

Visa önskat språk

Visa Canvas på önskat språk.