Hur skapar jag en gruppdiskussion i en kurs?

Grupper är en del av en kurs med en kurs-liknande miljö inklusive sin egen Kalender, Diskussionsforum, och Samarbetsverktyg. Endast studenter som lagts till en grupp har tillstånd att se och använda respektive verktyg inom gruppen.

En gruppdiskussionsuppgift skapar ett identiskt diskussionsämne i varje gruppkategori. När studenter svara på diskussionsämnet gör dom detta inom sin gruppmiljö, som länkas till kursen uppdraget skapades ifrån.

Om du föredrar att skapa en gruppdiskussion för betygsättning, lär dig att skapa betygsatta gruppdiskussioner.

Obs! Du måste skapa grupp-uppsättningar och grupper innan du upprättar en grupp-diskussionsuppgift.

Öppna Diskussioner

Öppna Diskussioner

Klicka på länken Diskussioner (Discussions) i kursnavigationen.

Lägg till Diskussion

Klicka på Lägg till diskussion (Add Discussion) knappen.

Skapa Grupp Diskussion

Skapa Grupp Diskussion

Ange en diskussion i fältet Ämnestitel (Topic Title) [1].

Lägg till diskussionsinnehåll med innehållsredigeraren [2].

I diskussionsalternativen, markera kryssrutan Detta är en gruppdiskussion (This is a Group Discussion) [3].

Välj gruppuppsättning

Välj gruppuppsättning

För att välja en existerande gruppuppsättning, klicka på Gruppuppsättning (Group Set) i rulllgardinsmenyn. För att skapa en ny gruppkategori, klicka på Ny Gruppkategori (New Group Category) knappen [2].

Skapa Grupp Uppsättningar

Stationär dator

Om du väljer att skapa en ny gruppkategori anger du gruppuppsättningen och gruppinformationen i modalen Skapa gruppuppsättning (Create Group Set).

Ange namnet på gruppuppsättningen i fältet Gruppuppsättningsnamn (Group Set Name) [1].

Om du vill tillåta självregistrering för grupper i gruppuppsättningen markerar du kryssruta Tillåt självregistrering (Allow self sign-up) [2].

Välj ett alternativ för gruppstruktur i sektionen Gruppstruktur (Group Structure) [3]. Du kan välja att dela upp studenter i ett angivet antal grupper [4], i grupper med ett angviet antal studenter per grupp [5] eller skapa grupper senare på sidan Personer (People) [6].

När du är klar klickar du på knappen Spara (Save) för att skapa gruppuppsättningen och grupper [7].

Du kan referera till en grupp för mer information om att skapa och redigera gruppuppsättningar och skapa grupper.

Ställ in tillgängliga datum

Ställ in tillgängliga datum

För att göra din diskussion tillgänglig på ett visst datum eller under ett visst datumintervall, ange datum i Tillgänglig från (Available From) och Till och med (Until) fält [7], eller klicka på kalenderikonen för att välja datum. Dessa datum gäller för alla användare. Som standard är dessa fält tomma och diskussionen kan ses under hela kursen.

Obs! Dessa fält gäller endast för icke betygsatta diskussioner; om du skapar en betygsatt gruppdiskussion, tillämpas inte dessa datumfält.

Spara och publicera

Spara och publicera

Om ni är redo att publicera er diskussion, klicka knappen Spara & Publicera (Save & Publish) [1]. Om du vill skapa ett utkast av din diskussion och publicera den senare klickar du på knappen Spara (Save) [2].

Publicera kurs

När din diskussion sparas i ett utkasts-tillstånd, kan du återvända till sidan och publicera den när som helst genom att klicka på Publicera (Publish) knappen.

Se Diskussion

Se Diskussion

Se diskussionen. En lärare eller TA kommer att se länkar till varje grupp. Klicka gruppnamnet för att öppna grupp diskussionen och se svar till ämnet.

Visa Diskussioner i Ny design för Diskussioner

Om din kurs har aktiverat Ny design för Diskussioner kan du visa diskussionen i Ny design för Diskussioner. För att öppna gruppdiskussionen klickar du på ikonen [1] Grupper (Groups) och sedan på namnet på den grupp du vill öppna [2].

Studentvy av Diskussion

När studenter öppnar diskussionen, kommer de att tas till diskussionssidan inom deras specifierade projektgrupp för att komplettera uppdraget.

Obs! Diskussionsinlägg kan inte göras anonymt.