Hur skapar jag regler för en uppdragsgrupp?

När ni har lagt till uppdrag till er uppdragsgrupp kan ni skapa regler för hela uppdragsgruppen. Uppdragsgruppens regler avgör hur Canvas behandlar undantag ni vill skapa för betygsberäkningen. Uppdragsgrupper kan vara viktade eller oviktade.

När ni använder lägsta eller högsta poängregeln måste en uppdragsgrupp inkludera minst ett poängresultat, plus antalet utelämnade resultat och antalet uppdrag som inte ska utelämnas. Om du till exempel har en regel för att utelämna tre resultat och en för att aldrig utelämna uppdrag, behöver du fem studentresultat i uppdragsgruppen för att de tre lägsta och tre högsta ska utelämnas.

Canvas överväger hur den regeln påverkar studentens totala poäng negativt eller positivt. En regel om att inte räkna den lägsta poängen kommer att ta bort uppdragets poängresultat från elevgruppens procentuträkning som resulterar i det bästa resultatet för den gruppen. En regel om att inte räkna den högsta poängen kommer att ta bort uppdragets poängresultat från elevgruppens procentuträkning som resulterar i det lägsta resultatet för den gruppen. Om både den lägsta och den högsta poängen inte räknas tas eventuella poäng som ligger utanför omdömesgränsen bort, och en students omdöme beräknas då utifrån de återstående poängen inom omdömesgränsen.

Att utelämna poäng baseras på inverkan på det totala antalet poäng för den uppgiftsgruppen. I vissa fall kan poängvärdet bedömas vara viktigare än den procentuella poängen när det bestäms vilken uppgift som ska utelämnas. Om till exempel en student får 100 procent på en 50-poängsuppgift, 65 procent på en 100-poängsuppgift och 50 procent på en 24-poängsuppgift blir studentens totala poäng 127 av 174 poäng (73 procent) för uppgiftsgruppen. Om en lärare/instruktör ställer in en regel att uppgiften med den lägsta poängen i uppgiftsgruppen ska utelämnas räknar inte Canvas den poäng som ger studenten en bättre totalpoäng för gruppen. Även om 50 procent av poängen är den lägsta procentsatsen är det uppgiften med 65 procent av poängen som utelämnas, vilket ger studenten en poäng på 62 av 74 (84 procent) för uppgiftsgruppen.

Flera omdömesperioder

Om din kurs använder flera betygsättningsperioder kan du inte ändra regler för uppdragsgrupper när en uppdragsgrupp har uppdrag inom en stängd betygsättningsperiod.

Dessutom, om en uppdragsgrupp innehåller uppgifter som faller inom flera betygsättningsperioder kan betygen ha oavsiktliga konsekvenser när reglerna för uppdragsgrupperna beräknas.

Öppna Uppgifter

Öppna Uppgifter

Klicka på länken Uppgifter (Assignments) i kursnavigeringen.

Redigera Uppdragsgrupp

Redigera Uppdragsgrupp

Klicka på rullgardinsmenyn för Uppgiftsgrupp Alternativ [1]. Klicka på länken för Redigera [2].

Skapa Regler

Skapa Regler

Ni kan skapa en av tre betygsättningsregler för varje uppdragsgrupp:

  • Ignorera den lägsta X-poängen för varje student [1].
  • Ignorera den högsta X-poängen för varje student [2].
  • Ignorera aldrig en specifik uppgift [3].

Ignorera lägsta poängen

Ignorera lägsta poängen

För att ignorera ett visst antal av de lägsta resultat, ange detta nummer i fältet för Lägsta Resultat (Lowest Scores). Ni kan använda pilarna för att justera detta nummer.

Överge det Högsta Resultatet

Överge det Högsta Resultatet

För att ignorera ett visst antal av de högsta resultaten, ange detta nummer i fältet för Högsta Resultat (Highest Scores). Ni kan använda pilarna för att justera detta nummer.

Överge Aldrig Uppdrag

Överge Aldrig Uppdrag

För att tala om för Canvas att aldrig ignorera ett specifikt uppdrag, klicka på länken Lägg till ett uppdrag (Add an assignment).

Välj uppgift

Välj uppgift

I rullgardinsmenyn för Uppdrag [1], välj namnet på uppdraget som aldrig ska ignoreras, i uppdragsgruppen.

För att välja ett annat uppdrag, klicka på länken Lägg till ett annat uppdrag (Add another assignment) [2].

Regler för att Spara

Regler för att Spara

När ni är färdig med att lägga till regler, klicka på knappen Spara (Save).

Se Uppdragsgruppens Regler

Se Uppdragsgruppens Regler

I Uppdragsgruppens verktygsbar kommer Canvas att visa antalet regler som är tilldelade till gruppen [1]. Håll muspekaren över länken för att se reglerna [2].