Vad är skillnaden mellan en uppgifts inlämningsdatum och tillgänglighetsdatum?

Instruktörer kan sätta ett inlämningsdatum för en uppgift och dessutom kan de specificera ett specifikt datumintervall när studenter kan lämna in uppgifter. Dessa datum kallas tillgänglighetsdatum. Dessa datum är valfria och kan sättas beroende på hur du vill hantera uppgiften.

I Quizzes, kan tillgänglighetsdatum påverka studenters inlämningar. För mer detaljer, se Quiz tillgängliga datum lektioner.

Anteckningar:

 • Under inlämnings- och tillgänglighetsdatumfälten, visar Canvas tidszoners datum och tider enligt sammanhang. Om du hanterar kurser i en annan tidszon än din egen och skapar eller redigerar ett inlämningsdatum för en uppgift, kommer kursens lokala tid kommer att visas som en referens.
 • När flera betygsperioder är aktiverade i en kurs valideras endast inlämningsdatumen mot stängda betygsperioder. Detta gäller inte tillgänglighetsdatum.
 • Beroende på deras aviseringsinställningar får studenter en avisering när du publicerar en uppgift även om tillgänglighetsdatumet ligger i framtiden.

Se inlämningsdatum

Se inlämningsdatum

Inlämningsdatumet är det datum och den tid som uppgiften måste lämnas in. Studentuppgift som lämnas in efter inlämningsdatumet kommer att märkas som sent i omdömesboken. Inlämningsdatum krävs inte i Canvas, men de kan hjälpa till att hantera kursens arbetsflöde och deadlines.

Du kan även ange en specifik tid för inlämningsdatumet. När du ändrar tid för en uppgiftsinlämning ändras det andra värdet som standard till 0 om inte minutvärdet har angetts som 59, vilket också ställer in sekundvärdet till 59. Om du t.ex. anger inlämningsdatumet till 19 september, kl. 16:15 kommer studentinlämningar som lämnas in efter 19 september 16:15:01 att markeras som sena.

Om ett datum inte innehåller en tid, får det listade datumet kursens standardinlämningstid.

Visa tillgänglighetsdatum

Visa tillgänglighetsdatum

Om du vill skapa ett intervall för datum som tillåter studenter att se och lämna in en uppgift, kan du ställa in tillgänglighetsdatum. Tillgänglighetsdatum kan även kallas låsdatum.

Tillgänglig från (Available from) [1]: det datum och den tid som uppgiften blir tillgängligt för studenter. Om ett inlämningsdatum inte innehåller en tid, får det listade datumet kursens standardinlämningstid. Studenter kan inte visa innehåll i uppgifter förrän efter tillgänglighetsdatumet.

Till (Until) [2]: det datum och tid då eleverna inte längre kan lämna in uppgiften. Om ingen tid anges används standardtiden 11:59 i kursens tidszon och uppgifter markeras som sena kl. 12:00:00 följande dag.

När uppgiften är publicerat, kommer tomma tillgänglighetsdatumfält att tillåta uppgiften att lämnas in när som helst under hela kursen.

Se uppgiftsdetaljer

Se uppgiftsdetaljer

Efter att du sparat uppgiften kan du se detaljerna för uppgiften. Om det finns något inlämningsdatum kommer detta att synas under rubriken Inlämningsdatum (Due) [1]. Om det finns tillgängliga datum, visas de under Tillgängliga från (Available from) och Till (Until) rubrikerna [2].

Du kan också se detaljer för alla uppgifter på uppgifts indexsidan.

Se Korrekt Svar i Quizzes

Se Korrekt Svar i Quizzes

Till-datumet begränsar inte studenters möjligheter att visa sina quizresultat. Till exempel, du kanske inte vill att studenter ska se resultatet av sina quiz förrän efter Till-datumet. För att göra denna förändring behöver du redigera quiz alternativen och begränsa quiz resultaten.

Arbeta med inlämnings- och tillgänglighetsdatum

Inlämnings- och tillgänglighetsdatum kan användas tillsammans, beroende på hur du vill hantera uppgiften. Här är några vanliga scenarier du kan skapa med datum. Alla exempel inkluderar Inlämningsdatum, fastän de inte krävs för uppgifter.  

Skapa Öppen uppgift

Skapa Öppen uppgift

Om du vill hålla en uppgift öppet genom en hel kurs, ställ inte in några tillgänglighetsdatum alls. När tillgänglighetsdatum saknas kan uppgiften lämnas in av alla användare ända tills kursen slutar.

Om du t.ex. vill att studenter ska kunna se och sända in uppgiften hantelställ men belöna de som sänder in före 19 september kl. 23.59 behöver du bara ange inlämningsdatumet.

Canvas ser och poängsätter uppgiften på följande vis:

 • Canvas öppnar uppgiften för alla studentinlämningar på kursens första dag (enligt terminsdatum och kursens tidszon)
 • I omdömesboken är uppgiften markerat som punktligt om det är inlämnat den 19:e september klockan 23:59 (enligt kursens tidszon)
 • I omdömesboken markeras uppgiften som sent om det lämnas in den 20 september klockan 00:00:00 eller senare (enligt kursens tidszon)
 • Canvas stänger uppgiften för alla student inlämningar på kursens sista dag (enligt terminsdatum och kursens tidszon)

Obs! Inlämningstider som angetts till 12.00 och 24.00 korrigeras automatiskt till 11.59 och 23.59.

Begränsa det Datum som Inlämning är Tillgänglig Från

Begränsa det Datum som Inlämning är Tillgänglig Från

Om du vill undvika att studenter visar och lämnar in en uppgift innan ett specifikt datum, ställ in ett Tillgänglig Från datum. Uppgiftsinnehållet är inte synligt för studenter förrän efter tillgänglighetsdatumet. Men matriser är synliga för studenter oavsett tillgänglighetsdatum.

Till exempel, om du ställer in en uppgifts inlämningsdatum till 19 september klockan 23:59, men du vill inte att studenter lämnar in uppgiften förrän den 9 september klockan 12:00, ställ då in Tillgängligt Från datumet till 9 september klockan 12:00.

Canvas ser och poängsätter uppgiften på följande vis:

 • Canvas öppnar uppgifterna till alla studentinlämningar på den 9 september klockan 12:00 (enligt kursens tidszon)
 • I omdömesboken anses uppgiften vara i tid om det lämnas in den 19 september klockan 23:59 (enligt kursens tidszon)
 • I omdömesboken markeras uppgiften som sent om det lämnas in den 20 september klockan 00:00:00 eller senare (enligt kursens tidszon)
 • Canvas stänger uppgiften för alla student inlämningar på kursens sista dag (enligt terminsdatum och kursens tidszon)

Till-datum för inlämningsbegränsning

Till-datum för inlämningsbegränsning

Om du vill tillåta studenter att lämna in en uppgift tills ett specifikt datum, ställ då in ett Till-datum. Datumet du ställer in beror på om du vill acceptera sena inlämningar eller ej. Studenter kan fortfarande se och ladda ned sina inlämningar och se inlämningskommentarer även efter Till-datumet.

Inga sena inlämningar – En del instruktörer tillåter inte sena inlämningar genom att ställa in ett Till-datum. Till exempel, om du vill tillåta studenter att se uppgiften när som helst och ha ett inlämningsdatum satt till den 19 september klockan 23:59, men du vill inte acceptera sena inlämningar, ställ då även in Till-datumet till den 19 september klockan 23:59.  

Canvas ser och poängsätter uppgiften på följande vis:

 • Canvas öppnar uppgiften för alla studentinlämningar på kursens första dag (enligt terminsdatum och kursens tidszon)
 • I omdömesboken anses uppgiften vara i tid om det lämnas in den 19 september klockan 23:59 (enligt kursens tidszon)
 • Canvas stänger uppgiften för alla studentinlämningar den 20 september klockan 00:00 (enligt kursens tidszon)

 Obs! Inlämningstider som angetts till 12.00 och 24.00 korrigeras automatiskt till 11.59 och 23.59.

Tillåt sena inlämningar

Tillåt sena inlämningar - En del instruktörer tillåter sena inlämningar inom en specifik tidsperiod efter inlämningsdatumet. Till exempel, om du vill tillåta studenter att lämna in uppgifter sent upp till tre dagar efter inlämningsdatumet, ställ då in Till-datumet till 22 september klockan 23:59.

Canvas ser och poängsätter uppgiften på följande vis:

 • Canvas öppnar uppgiften för alla studentinlämningar på kursens första dag (enligt terminsdatum och kursens tidszon)
 • I omdömesboken anses uppgiften vara i tid om det lämnas in den 19 september klockan 23:59 (enligt kursens tidszon)
 • I omdömesboken markeras uppgiften som sent om det lämnas in mellan 20 september klockan 00:00:00 och 22 september 23:59:59 (enligt kursens tidszon)
 • Canvas stänger uppgiften för alla studentinlämningar den 23 september klockan 00:00:00 (enligt kursens tidszon)

Obs! Den automatiska inlämningsfunktionen i Quizzes, är knuten till Till-datumet, som kan påverka studenters inlämningar. För mer detaljer, se Quiz tillgängliga datum lektioner.

Begränsa Datumintervallet för Inlämningar

Begränsa Datumintervallet för Inlämningar

Om du vill tillåta studenter att lämna in uppgifter endast inom ett specifikt tidsintervall, ställ då in båda tillgänglighetsdatumen för uppgiften.

Till exempel, om en uppgift har ett inlämningsdatum den 19 september klockan 23:59, men du vill endast att studenter ska kunna lämna in uppgiften mellan den 9 september och den 22 september, och vill tillåta sena uppgifter i 3 dagar, ställ då in Tillgänglig från-datumet till den 9 september klockan 12, och Till-datumet till den 22 september klockan 23:59.

Canvas ser och poängsätter uppgiften på följande vis:

 • Canvas öppnar uppgiften för alla studentinlämningar den 9 september klockan 12:00 (enligt kursens tidszon)
 • I omdömesboken anses uppgiften vara i tid om det lämnas in den 19 september klockan 23:59 (enligt kursens tidszon)
 • I omdömesboken markeras uppgiften som sent om det lämnas in mellan 20 september klockan 00:00 och 22 september 23:59:59 (enligt kursens tidszon)
 • Canvas stänger uppgiften för alla studentinlämningar den 23 september klockan 00:00:00 (enligt kursens tidszon)

Arbeta med inlämnings- och tillgänglighetsdatum i bulk

Du kan ha möjlighet att uppdatera datum för inlämning och tillgänglighet för flera uppgifter på en gång.

Om ingen tid ställs in används standardtiden 11:59:59 i kursens tidszon och uppgifter markeras som sena kl. 12:00:00. Om du t.ex anger inlämningsdatumet 19 september, kl. 23:59, markeras uppgifter som sena om de lämnas in efter 20 september kl. 12:00:00.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No