Hur kopierar jag innehåll från en annan Canvas-kurs med kursimportsverktyget?

Du kan kopiera innehåll som t.ex. uppgifter, moduler, sidor och diskussioner från tidigare Canvas-kurser till existerande kurser. Du kan också massmigrera quizzes från klassiska quizzes till nya quizzes. Du har kan endast kopiera innehåll från kurser som du är registrerad i som användare med lärarbehörigheter.

Detta alternativ låter dig kopiera innehåll till existerande kurser. Du kanske kan kopiera innehåll till ett nytt kursskal.

Anteckningar:

  • Kursimporter kanske inte inkluderar allt innehåll För mer information, se avsnittet importinnehåll i guiden Grunder om Canvas.
  • Att importera en kurs mer än en gång kan få oönskade konsekvenser. Om du importerar innehåll till en ny kurs, redigerar innehållet i den nya kursen och importerar sedan föregående innehåll igen, kommer det importerade innehållet att överskrida det befintliga innehållet.
  • Om du kopierar allt innehåll eller inkluderar kursinställningar i valt innehåll, kommer publiceringspolicyn för omdömet att åsidosätta publiceringspolicyn i den nya kursen. Deltagandedatumen från den ursprungliga kursen åsidosätter deltagandedatumen i den nya kursen. Dessutom kommer importerade uppgifter att behålla uppgiftens publiceringspolicy och deltagandedatum från den ursprungliga kursen.
  • Om en kurs kopieras som innehåller ett nytt quiz med en frågebank, delas frågebanken med den nya kursen automatiskt.

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I kursnavigeringen, klicka på länken Inställningar (Settings).

Importera innehåll till kursen

Importera innehåll till denna Kurs-knapp

Klicka Importera innehåll till denna kurs (Import Content into this Course) för att importera innehåll.

Välj filtyp

Importera innehåll från Blackboard

I rullgardinsmenyn, välj alternativet Kopiera en Canvaskurs (Copy a Canvas Course).

Sök efter en kurs

Välj institution

I Sök efter kurser (Search for a course) rullgardinsmenyn [1], välj den kurs du vill komma nå. Kurser sorteras alfabetiskt efter senaste benämning. Du kan också välja att inkludera färdiga kurser genom att klicka i kryssrutan inkludera färdiga kurser [2]. Kryssrutan Inkludera slutförda kurser (Include completed courses) är markerad som standard.

För att söka efter en kurs efter namn, fyll i namnet i Kursnamnsfältet (Course Name) [3]. Klicka på kursens namn när det dyker upp.

Obs! Om du har tillgång till över 100 kurser visas endast Kursnamnnsfältet (Course Name).

Välj innehåll att flytta

Välj kurs

För att importera hela innehållet, klicka på radioknappen Allt innehåll (All content) [1]

Om ni vill välja ett specifikt innehåll, välj specifikt innehåll (Select specific content) [2].

Obs! Om du väljer alternativet med specifikt innehåll måste du välja det innehåll som du vill importera efter att du granskat de övriga sidalternativen. När du börjat importera innehållet kan importvalet inte avbrytas.  

Massmigrera befintliga Quizzes som nya Quizzes

Massmigrera befintliga Quizzes som nya Quizzes

Om din institution tillåter det, kan du massmigrera befintliga quizzes till Nya quizzes genom att markera kryssrutan Importera befintliga quizzes som nya quizzes (Import existing quizzes as New Quizzes checkbox).

Om ditt lärosäte aktiverar funktionen för quizmigrering migreras frågebanker som är länkade via en frågegrupp i klassiska Quiz till New Quizzes. Om funktionen för quizmigrering inte är aktiverad av ditt lärosäte måste frågor från frågebanker läggas till individuellt före migrering till New Quizzes.

Anteckningar:

  • Nya Quizzes innehåller ingen undersökningsfunktion. Därför kommer undersökningar som migrerats från klassiska Quizzes över som standard Quizzes i Nya Quizzes.
  • Efter migreringen till Nya Quizzes visas flera rullgardinsfrågor som matchande frågor.
  • Text inga frågor migrerar till Nya Quizzes som stimulansfrågor. En instruktör måste lägga till en fråga för att den ska visas i ett quiz.
  • Frågegrupper med manuellt skapade frågor kommer att migrera som objektbanker i Nya Quizzes.
  • Om en quiz migreras flera gånger använder Canvas smart sammanslagning för att dechiffrera frågebankens innehåll som ska behållas. Den här processen hjälper till att säkerställa att allt innehåll behålls, till exempel i fall där flera användare kan göra ändringar i ett frågesport samtidigt.
  • Övningsquiz från Classic Quizzes kan migreras till New Quizzes. När övningsquizen migrerats visas de som standard med noll möjliga poäng och döljs från omdömesboken och sidan Omdömen.

Justera händelser och inlämningsdatum

Välj kurs

Om du vill justera slutdatum i samband med kurshändelser och uppgifter, klicka på Justera händelser och slutdatum (Adjust events and due dates) kryssrutan.

Importera inställningar för Blueprint-kurs

Importera inställningar för Blueprint-kurs

Du kan importera inställningar för en Blueprint-kurs till en annan Blueprint-kurs. Import av Blueprint-inställningar tillämpar samma låsinställningar på objekt som den ursprungliga Blueprint-kursen. Om du vill importera inställningarna för en Blueprint-kurs markerar du kryssrutan Importera inställningar för Blueprint-kurs (Import Blueprint Course Settings).

Visa varningsmeddelande om innehållsimport

Visa varningsmeddelande om innehållsimport

När innehåll importeras visas ett meddelande som förklarar att om samma kursinnehåll importeras eller exporteras mer än en gång så skrivs befintligt innehåll över i kursen.

Importera quiz

Importera quiz

Klicka knappen Importera (Import).

Se aktuella jobb

I sektionen aktuella jobb visas status för importen. Löpande rapporter visar ett förloppsfält som visar tiden som återstår för att slutföra importen [1].

Om du väljer ett specifikt innehåll i din kurs, kommer det aktuella jobbet visas som Väntar på att Väljas [2], vilket innebär att du måste välja det innehåll du vill importera.

Importen kan även visa andra statusindikatorer som en del av importprocessen. Lär dig mer om statusar för kursimport.

Visa innehåll från en avslutad kursimport genom att öppna kursen från en länk i kursnavigationen.