Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur använder jag en rubrik för att betygsätta inlämningar i SpeedGrader?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hur använder jag en rubrik för att betygsätta inlämningar i SpeedGrader?

Om du har lagt till en rubrik till en uppgift kan du bedöma rubriken i SpeedGrader.

Använd rubrik för bedömning

Om du vill använda rubriken för att beräkna ett betyg, var noga med att du har markerat kryssrutan: Använd den här rubriken för uppgiftsklassificering, vid lägga till en rubrik till en uppgift. Se till att den här kryssrutan är vald innan du börjar betygsätta inlämningar.

Om du inte väljer rubriken specifikt för betygsättning kan du fortfarande använda rubriken för att bedöma en uppgift, men poängen uppdateras inte automatiskt.

Resultat Extra poäng

Om din matris inkluderar lärandemål kan du eventuellt tilldela extra poäng för lärandemålskriteriet om den här funktionen är aktiverad för din kurs. Lär dig hur du hanterar funktionsalternativ i lektionen Kursfunktioner.

Anteckningar:

Öppna SpeedGrader

Öppna SpeedGrader

Öppna SpeedGrader från valfri uppgift, betygsatt diskussion eller frågesport.

Öppna studentlämningar

Öppna studentlämningar

Använd studentlistan för att hitta en studentinlämning.

Visa Matrisen (View Rubric)

Visa Matrisen (View Rubric)

Klicka på knappen Visa rubrik (View Rubric).

Ändra storlek på rubriken

Ändra storlek på rubriken

För att se hela rubrikfönstret kan du behöva rulla både vertikalt och horisontellt. För att ändra storlek på rubrikfönstret, klicka och dra i kolumnen för storleksändring.

Färdigställ rubrik

Färdigställ rubrik

För varje kriterium, klicka på det betyg som gäller för studentens inlämning [1]. Den värdering som valts visar värderingsvärdet i fältet Poäng [2]. Om ett kriterium innehåller ett intervall, väljs hela intervallet och standardvärdena till det högsta värdet inom intervallet [3] genom att klicka på en rating.

Om du vill välja ett annat värde inom ett intervall skriver du in värdet i fältet Poäng [4]. Du kan manuellt ange poäng över kriteriet för maximalt poängvärde. Varje kriterium-värde lägger till studentens totala poäng [5].

För att avmarkera en poäng och återställa det tilldelade poängvärdet klickar du på den tilldelade poängen [6].

Lärandemål kan eventuellt även stödja ytterligare poäng. Om inte ytterligare poäng för lärandemål behålls efter att matrisen sparats har inte den här funktionen aktiverats för din kurs.

Du kan också lägga till en kommentar för varje matriskriterium genom att klicka på kommentarsikonen [7].

Spara matris

Spara matris

Klicka på knappen Spara (Save).

Se poäng

Se poäng

Om du ställer in din matris för betygssättning kommer poängen automatiskt att skrivas in i betygsfältet. Annars kan du manuellt fylla i betyget från rubriken.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.