Hur anger och redigerar jag omdömen i Omdömesboken?

Du kommer troligtvis att använda SpeedGrader för att ange omdömen. Omdömena kommer att synas i bedömningsöversikten när du är klar. Men du kan ange och redigera omdömen manuellt i bedömningsöversikten.

Uppgifter i bedömningsöversikten visas alltid med uppgiftens poängvärde. Men du kan ändra uppgiften till att visa omdömen för specifika omdömestyper.

Du kan även använda en CSV-fil för att importera omdömen.

Om en uppgiftspoäng anges som ett bokstavsomdöme i bedömningsöversikten är den procentuella poängen för uppgiften den övre gränsen som tilldelats det bokstavsomdömet i omdömesschemat. Om en slutlig åsidosättning av ett omdöme anges som ett bokstavsomdöme i bedömningsöversikten är den procentuella poängen för uppgiften den lägre gränsen som tilldelats det bokstavsomdömet i omdömesschemat.

Bokstavsomdömet B+ kan till exempel falla inom intervallen 86–89%. Om B+ för en uppgift anges ger detta 89 %, men om B+ anges som en slutlig åsidosättning ger det den procentuella poängen 86 %. + För att säkerställa att studenter får en specifik procentuell poäng för en uppgift eller slutligt omdöme ska du ange uppgiftspoängen eller omdömet procentuellt.

Anmärkningar:

  • När du använder differentierade uppgifter visas uppgiften som en kolumn för alla studenter, men omdömesceller är gråtonade för studenter som inte ingår i uppdraget eller i en uppgiftssektion. Omdömen kan inte tilldelas till studenter som inte är del av uppgiften eller en sektion; dessa uppgifter beaktas inte i totalomdömen.
  • Om du tar bort tilldelningen av en student eller sektion från en differentierad uppgift du tidigare har bedömt tas omdömet och inlämningen bort från uppgiften. Du kan återställa inlämningen genom att tilldela studenten uppgiften igen.
  • När flera omdömesperioder är aktiverade i en kurs kan du inte ändra omdömena för uppgifter som har minst en student i en stängd omdömesperiod.
  • Beroende på uppgifterna för quizuppgiften, visas kanske inte quiz som bara är värda noll poäng i omdömesboken.
  • Sidan Historik för bedömningsöversikten registrerar alla ändringar av omdömen i bedömningsöversikten och kan nås när som helst.

Öppna Omdömen

Öppna Omdömen

Klicka på länken Omdömen (Grades) i kursnavigeringen.

Lokalisera studentuppgift

Lokalisera studentuppgift

Lokalisera studentens namn och uppgift när du vill ange ett omdöme.

Ange omdöme

Ange omdöme

Omdömen anges i enlighet med uppgiftens inställningar Visa omdöme (Display Grade). Omdömen kan anges som en av fem alternativ: poäng, färdig/inte färdig, bokstavsomdöme, procent och GPA. Du kan ändra uppgiften till att visa omdömen för specifika omdömestyper.

Obs! När ni når slutet av en kolumn kommer ni att höjas till toppen av nästa kolumn om ni pressar Return eller Enter.

Ange poängomdömen

Ange poängomdömen

För att ange ett poängomdöme anger du poäng i cellen och trycker på Retur-tangenten (på ett MAC-tangentbord) eller på Enter (på en PC).

Ange fullständigt eller ofullständigt omdöme

Ange fullständigt eller ofullständigt omdöme

För att ange ett färdigt eller inte färdigt omdöme, klicka på rullgardinsmenyn i cellen och välj ikon. Omdömesalternativen inkluderar färdig, inte färdig, obedömd och ursäktad.

Ange bokstavsomdömen

Ange bokstavsomdömen

Klicka på rullgardinsmenyn och välj en bokstav.

 

Ange bokstavsomdömen

Du kan även ange en bokstav manuellt. Ange bokstaven enligt definitionen i omdömesschemat och tryck på Retur-tangenten (på ett MAC-tangentbord) eller på Enter (på en PC).

Valideringsfel för Visa bokstavsomdöme

Valideringsfel för Visa bokstavsomdöme

Om du angett en bokstav som inte stöds i omdömesschemat visas en varningsikon om ogiltigt omdöme i cellen. I Canvas visas även ett varningsmeddelande om ogiltigt omdöme.

Ange procentuellt omdöme

Ange procentuellt omdöme

För att ange ett procentomdöme anger du procentvärdet i cellen och trycker på Retur-tangenten (på ett MAC-tangentbord) eller på Enter (på en PC).

Ange GPA-omdöme

Ange GPA-omdöme

För att ange ett GPA-omdöme klickar du på rullgardinsmenyn och väljer omdömet i menyn.

 

Ange GPA-omdöme

Du kan även ange siffran som motsvar GPA-skalan enligt definitionen i omdömesschemat och tryck på Retur-tangenten (på ett MAC-tangentbord) eller på Enter (på en PC).

Valideringsfel för Visa GPA-omdöme

Valideringsfel för Visa GPA-omdöme

Om du angett en bokstav som inte stöds i omdömesschemat visas en varningsikon om ogiltigt omdöme i cellen. I Canvas visas även ett varningsmeddelande om ogiltigt omdöme.

Redigera omdöme

Redigera omdöme

För att redigera ett befintligt omdöme i bedömningsöversikten, klicka på uppgiftscellen för omdömet.

Ange det nya omdömet. Klicka på tangenten Radera (Delete) för att ta bort omdömet.

För att tillämpa det redigerade omdömet trycker du på på Retur-tangenten (på ett MAC-tangentbord) eller på Enter (på en PC).

Ange omdöme via omdömesinformationsfacket

Visa omdömesinformationsfacket

Omdömen kan även anges i omdömesinformationsfacket i enlighet med uppgiftens inställning för visning av omdömen. Öppna facket genom att klicka på en uppgiftscell för en student och klicka sedan på ikonen Omdömesinformationsfacket (Grade Detail Tray) [1]. I fältet Omdöme (Grade) [2] anger du omdömet för studenten.

För att gå vidare till nästa student, klicka på pilikonen [3].

Visa poängvarning för överbelastning

Om för många poäng läggs till en students omdöme genererar Canvas en varning som meddelar att studenten fått ovanligt höga poäng. Du kan antingen behålla eller korrigera poängvärdet.

Får många poäng kan ske i följande situationer:

  • Summan som fyllts i är 50% över möjliga poäng
  • En extra siffra fylls i (t.ex. 500 istället för 50)
  • En uppgift ger negativ poäng