Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur loggar jag in till Canvas som instruktör?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hur loggar jag in till Canvas som instruktör?

Den här lektionen tar upp olika sätt att logga in i Canvas via en webbläsare. Om du använder Canvas med en institution, kommer du att logga in antingen från institutionens hemsida eller genom att använda deras direkta Canvas-URL. Även Canvas Network och Free-for-Teacher-konton loggar in med en Canvas-URL eller via webbplatsen Free-for-Teacher. Du kan även använda Canvas-URL:n för att logga in i appen Canvas Mobile Teacher.

Du måste ha ett konto för att logga in i Canvas.

  • Om du är knuten till ett institut som använder Canvas och inte vet ditt användarnamn och lösenord, kontakta din webbplatsadministratör.
  • Om du inte har kopplats till en institution via Canvas kan du läsa om hur du skapar ett Free-for-Teacher Canvas-konto.

Anteckningar:

  • Om du har problem med att logga in på Canvas, se avsnittet felsökning i den här lektionen.
  • Respektive institution har godkänt alla skärmbilder från sina webbplatser för användning i den här lektionen.

Inloggningsfelsökning

Om du har problem med att logga in på ditt konto, här är några tips:

  • Kontrollera att du använder rätt Canvas-URL för ditt konto. Du kan söka efter dina Canvas URL:er genom att använda sökverktyget på Instructure-webbplatsen eller från inloggningssidan Free-for-Teacher.
  • Om du använder mer än ett Canvas-URL (t.ex. en för din institution och en för Canvas Network), se till att du använder rätt användarnamn och lösenord för varje Canvas-webbadress.  
  • Om ditt användarnamn och lösenord har getts till dig från din institution och du har problem med att logga in, kontakta din institution. (Din institution kan ha ändrat dina inloggningsuppgifter.)
  • Om du saknar inloggningsuppgifter och lösenord måste du kanske skapa ett konto.
  • Om du har glömt ditt lösenord, kan du kanske återställa ditt lösenord.

Få tillgång till Canvas via Institutionen

Vissa institutioner har Canvas på sin hemsida, så du kanske bara behöver logga in på din institutions interna system för att få tillgång till Canvas.

Få tillgång till Canvas via Canvas URL

Vissa institutioner loggar in dig på Canvas genom att använda direktlänken till deras Canvas URL. I ett webbläsarfönster anger du din Canvas URL. Din Canvas-inloggningssida visas i fönstret.

Hitta Canvas-URL via kursinbjudan

Se Kursinbjudan

Om du inte vet din institutions Canvas-URL, kan du hitta en länk till sidan i din kursinbjudan-mejl genom att klicka på knappen Kom igång (Get Started).

Anslut till Canvas via Sök efter skola (School Search)

Ange URL

Om du inte kan hitta din institutions Canvas URL öppnar du ett webbläsarfönster och anger www.instructure.com/canvas/login/free-for-teacher.

Sök efter skola

Hitta din skola genom att söka efter skolans namn i fältet Sök efter skola (Search School).

Välj skola

När din skolas fullständiga namn visas klickar du på namnet. Du kommer att dirigeras till din skolas inloggningssida för Canvas. När du loggat in visas Canvas-URL:n i webbläsarmenyn.

Anslut till Canvas med ett Free-for-Teacher-konto

Ange URL

Om du registrerat dig för ett Free-for-Teacher-konto öppnar du ett webbläsarfönster och anger www.instructure.com/canvas/login/free-for-teacher.

Sök efter skola

Ange din e-postadress [1] och lösenord [2]. Klicka på länken Logga in (Login) [3]. Du kommer att dirigeras till sidan för Free-for-Teacher-kontot när du använder dina inloggningsuppgifter.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.