Hur lägger jag till en uppgift med en extern app?

När du skapar en uppgift, kan du välja att lägga till en extern app (LTI-verktyg) som en inlämningstyp. Externa appar måste läggas till i din kurs innan de kan läggas till en uppgift.

Anteckningar:

  • Inlämningstyp med externt verktyg stöder inte gruppuppgifter eller kamratresponser.
  • Tillbakasändning av omdöme från externa applikationer (LTI-verktyg) till Canvas-omdömesbok begränsas inte av kursstartdatum. När studenter har åtkomst till en kurs innan en kurs startdatum, kan de delta i uppgifter med vissa externa applikationer (LTI-verktyg) och omdömen för dessa uppgifter kommer att fyllas i omdömesboken.

Öppna Uppgifter

Öppna Uppgifter

Klicka på länken Uppgifter (Assignments) i kursnavigeringen.

Lägg till uppgifter

Lägg till uppgifter

Klicka på Lägg till uppgift (Add Assignment) knappen.

Välj inlämningstyp för externt verktyg

Välj inlämningstyp

I Inlämningstyp (Submission Type) rullgardinsmenyn välj Externa verktyg (External Tool) alternativet.

Välj inlämningstyp för inlämningsverktyg

Välj inlämningstyp för inlämningsverktyg

I rullgardinsmenyn Inlämningstyp (Submission Type) kan du välja ett externt verktyg direkt [1].

Det externa verktyget visar en ikon [2], namnet på verktyget [3] och verktygets beskrivning [4].

Obs! För att du ska kunna välja ett externt verktyg direkt från rullgardinsmenyn Inlämningstyp (Submission Type) måste ditt lärosäte ange valet av inlämningstyp som ett placeringsalternativ för det externa verktyget på sidan Utvecklarnycklar (Developer Keys).

Hitta Externt verktyg

Hitta Externt verktyg

Klicka på knappen Sök (Find) [1] eller ange URL:en till det externa verktyget i fältet URL [2].

Konfigurera externt verktyg

Konfigurera externt verktyg

Klicka på namnet på LTI -verktyget [1]. Beroende på verktygstyp, kan du tas till en separat skärm för ytterligare konfiguration.

Om du vill att uppdraget ska läsas in en ny flik, klicka på kryssrutan Läs in i en ny flik (Load in a new tab) [2]. Klicka på knappen Välj (Select) [3].

Läs in verktyget på en ny flik

Stationär dator

För att läsa in uppgiften på en ny flik, markera kryssrutan Läs in det här verktyget på en ny flik (Load This Tool In A New Tab).

Obs! Om du markerat kryssrutan Läs in det här verktyget på en ny flik (Load This Tool In A New Tab) när du konfigurerade det externa verktyget kommer kryssrutan att redan vara markerad.

Spara och publicera

Spara och publicera

Om du är redo att publicera din uppgift, klicka på knappen Spara och publicera (Save & Publish) [1]. Om du vill skapa ett utkast av din uppgift och publicera den senare, klicka på knappen Spara (Save) [2].