Hur ställer jag in en förstasida för en kurs?

Kursens förstasida är det första dina studenter ser när de öppnar din kurs. Du kan anpassa en sida från dina kurssidor så att den visas som kursens förstasida.

Om du vill ändra kurshemsidan till en anpassad sida måste du första ställa in sidan som förstasida. Förstasidan är en beteckning som visar Canvas vilken sida som kan användas som kurshemsida. Använd denna sida för att visa ett välkomstmeddelande, länkar, bilder och annan information för studenterna.

Anteckningar:

  • Innan du ställer in förstasidan, måste sidan publiceras.
  • Du kan redigera förstasidan, ställa in en annan sida som förstasida, eller ta bort förstasidan.
  • Innan du ställer in en förstasida kommer sidolänkarna i kursnavigationen att öppna i sidindex. Men när du har valt en förstasida, kommer sidolänkarna alltid öppnas på förstasidan. För att komma tillbaka till sidindex, klicka på knappen Visa alla sidor.
  • Förstasidan för sidor kan även ställas in för att visa senaste kursmeddelanden.

Öppna Sidor

Öppna Sidor

I kursnavigeringen, klicka länken Sidor (Pages).

Se Alla sidor

Om en förstasida har valts tidigare kommer den att visas.

För att visa en lista med alla kurssidor, klicka på knappen Visa alla sidor.

Ange förstasidan i sidlistor

Leta reda på din publicerade sida som du vill ställa in som din förstasida [1]. Klicka på alternativ-ikonen [2] och välj länken använd som förstasida [3].

Se förstasida

Förstasidan indikeras med en grå förstasidestagg (Front Page) [1].

Du kan ändra startsidan till någon annan sida i kursen genom att välja sidans alternativ-ikon [2].

Ange förstasidan i individuell sida

Du kan även ställa in en sida som förstasida från vilken individuell sida som helst i din kurs. Klicka på namnet på den publicerade sida som du vill ställa in som din förstasida.

Använd som förstasida

Klicka på alternativ-ikonen [1] och välj länken använd som förstasida [2].

Ta bort förstasidan

För att ta bort förstasidan, leta reda på sidan märkt med en förstasidestagg (Front Page) [1]. Klicka på alternativ-ikonen [2] och välj alternativet Ta bort som förstasida [3].