Hur använder jag kurshemsidan som instruktör?

Om du är inskriven i en kurs som en instruktör är Kurshemsidan den första sidan era studenter ser när de öppnar kursen. Hemsidan hjälper även studenter att förstå hur de kan navigera kursen. Du kan anpassa Hemsidan för att skapa ett specifikt arbetsflöde för studenterna.

För att hjälpa er lära er hur du ska navigera en Canvaskurs, använder denna lektion en kurs som redan har ifylld information. För att lära dig hur man bygger en ny kurs, besök skapa ett nytt kurs-skal lektionen.

Obs! Om din institution har aktiverat handledningen för kurskonfiguration (Course Setup Tutorial), tar kurssidor som Uppgifter och Diskussioner upp hela webbläsarens bredd och minimerar det vita utrymmet i sidofältet. Detta responsiva beteende gäller alla användare i din institution.

Se Kurshemsidan

Kursens hemsida involverar kursnavigering [1], innehållsutrymmet [2], och sidofältet [3].

För att se startsidan för kursen som student, klicka på knappen Studentvy (Student View) [4].

Anteckningar:

  • Om du tittar på Canvas med en mindre skärm, justeras alla sidofälts innehåll längst ner på sidan.
  • Om en kursnavigeringslänk för sidan är inaktiverad och dold för studenterna visas inte knappen Studentvy (Student View).

Se Kursnavigering

Se Kursnavigering

Kurshemsidan kan ses från kursnavigeringslänken Hem (Home).

Kursnavigationen innehåller länkar som hjälper dig och dina studenter att få specifika platser i kursen. Som instruktör kan du anpassa vilka länkar som visas på din kurs. Lär dig mer om Kurs Navigeringsmenyn.

Komprimera kursnavigeringsmenyn

Komprimera kursnavigeringsmenyn

För att komprimera eller expandera kursnavigationsmenyn, klicka på ikonen Meny. När du väljer att visa eller dölja den globala navigeringsmenyn tillämpas din inställning på alla dina kurser.

Se innehållsutrymme

Se innehållsutrymme

Hemsidans innehåll (och allt Canvas-innehåll) visas i innehållsutrymmet.

Innehållet kan vara en sida, kursplan, diskussioner, meddelanden, quizzes eller importerat innehåll som fastställts av din Kurs hemsidas utformning [1]. Din hemsida kan även ställas in för att visa nyliga meddelanden högst upp på sidan [2]. Innehållet kan också visa Kursaktivitetsflödet.

Hemsidans innehåll definierar också vilka sektioner som visas i sidofältet.

Se länkstigar

Se länkstigar

Länkstigar syns över kursinnehållsområdet.

När ni ser kursinnehåll från er hemsida, lämnar länkstigar spår för att visa var ni är i kursen. Ni kan följa dessa länkar baklänges för att besöka tidigare kursinnehåll.

Obs! Om du har skapat ett smeknamn för en kurs, visas smeknamnet i länkstigen för att identifiera kursen. I andra fall visar länkstigen kurskoden.

Se Sidopanel

Se Sidopanel

Sidopanelen fungerar på samma sätt som sidofältet i kontrollpanelen, men visar endast innehåll för den specifika kursen och innehåller ytterligare alternativ.

Den övre delen av sidofältet [1] innehåller kursverktyg för att hantera din kurs.

Den nedre delen av sidofältet [2] innehåller Att Göra listan, den kan även innehålla andra sektioner beroende på layouten du anger för kurshemsidan.

Visa kursverktyg

Visa kursverktyg

I kursens verktygssektion i sidofältet kan du hantera Kurshemsidan och visa andra praktiska knappar för kursen:

Anteckningar:

  • Om du inte kan se knappen Visa kursström (View Course Stream) är hemsidan kursens aktivitetsström.
  • Om du inte kan se länken Checklista för kurskonfiguration (Course Setup Checklist) har ditt lärosäte aktiverat handledningen för Canvas-kurskonfiguration istället.
  • Behörigheter från din Canvas-administratör krävs för att visa kursanalyser.
  • Knappen Visa kursanalyser (View Course Analytics) visas som New Analytics om funktionsalternativet för den nya kursen och användaranalys har aktiverats för kursen. Om du vill aktivera New Analytics, läs om hur du hanterar funktioner för en kurs.

Se sidopanelsektioner

Se sidopanelsektioner

Sidofältet visar alltid Att göra-sektionen [1] som visar alla objekt som kräver bedömning i Canvas, oavsett förfallodag. Varje objekt i uppgiftslistan visar uppgiftsnamnet , antal poäng och förfallodagen för uppdraget. Vissa uppdrag kan visa flera förfallodatum. Objekten är kvar i denna sektion under fyra veckor. Uppgifter som inte är betygsatta eller inte kräver någon inlämning online visas endast till förfallodatumet.

Sidofältet kan också innehålla en mängd andra sektioner [2] beroende på utformningen av din kurshemsida. Ytterligare sidopanelsalternativ inkluderar Kommande eller Uppgiftslistan , kalender och uppgiftsgrupper och Senaste feedback.

Hantera sidopanelsobjekt

Hantera sidopanelsobjekt

Varje objekt i sektionen anger hur många objekt som måste betygsättas [1].

Om en sektion innehåller fler objekt än som listas, kommer en länk att visas under listan som du kan använda för att visa ytterligare objekt [2].

Om det finns fler än 100 objekt i Att göra-sektionen, måste du ta bort objekt innan du kan se nya objekt. För att ta bort ett att-göra-objekt, klicka på ikonen Ta bort (Remove) [3].

Obs! När ett objekt tagits bort, kan objektet bara återställas till Att-göra-sektionen om en ny inlämning mottas för den uppgiften eller om en befintlig inlämning för uppgiften fortfarande kräver bedömning