Hur skapar jag ett quiz i New Quizzes?

Du kan skapa ett quiz i New Quizzes från sidan Quizzes. Du kan skapa olika typer av innehåll i varje quiz.

Läs mer om New Quizzes.

Obs! New Quizzes är ett valfritt verktyg. Om verktyget inte finns tillgängligt för dig kontaktar du din Canvas-administratör.

Öppna Quizzes

Öppna Quizzes

Klicka på länken Quizzes i kursnavigeringen.

Obs! Du kan även öppna quiz från sidan Uppgifter (Assignments).

Lägg till Quiz

Lägg till Quiz

Klicka knappen Lägg till Quiz (Add Quiz).

Skapa ett nytt quiz

Skapa en ny quizbedömning

Från skärmen Välj en quizmotor (Choose a Quiz Engine) väljer du alternativet New Quizzes [1]. För att spara ditt val av quizmotor för den här kursen markerar du kryssrutan Kom ihåg mitt val för den här kursen (Remember my choice for this course) [2].

Klicka sedan på knappen Submit (Skicka in) [3].

Obs! Du kan återställa ditt quizmotorval i menyn Quizalternativ när du vill.

Redigera quiz detaljer

Redigera quiz detaljer

I fältet Uppgiftsnamn (Assignment Name) [1] anger du namnet på ditt quiz. För att ange quizinformation, ange totalt antal möjliga poäng [2], välj bedömningstypgrupp [3] och välj hur omdömet ska visas för studenter [4].

För att ta bort det här quizet från den slutliga omdömesberäkningen markerar du kryssrutan Räkna inte med den här uppgiften i det slutliga omdömet (Do not count this assignment towards the final grade) [5].

Antalet möjliga poäng för uppgiften på informationssidan är de totala möjliga poängen för quizet. Poäng som anges per fråga fastställer poäng för efterlevnad för korrekta svar. Poäng som tjänas in för korrekta svar summeras och delas med summan av de totala frågepoängen för quizet. Procenten används sedan för att beräkna det slutliga resultatet baserat på den totala poängen på informationssidan för uppgiften. Om du, t.ex anger totala poäng på uppgiftens informationssida till 50 och skapar ett quiz med 10 frågor som var och en är värde 1 poäng, har quizet en totalpoäng på 10, men är värda 50 poäng när de bedöms. Om en student svarar korrekt på 9 frågor blir deras quizresultat 90 % (9/10). Men deras slutliga resultat i bedömningsöversikten kommer att vara 45/50 (90%).

Om ditt quiz är värt noll poäng kan du välja att inte visa quizet i omdömesboken eller på studenters omdömessida [6].

Anonym betygsättning

Anonym betygsättning

Anonym bedömning döljer elevers namn från bedömare när de ser inlämningar av uppgifter i SpeedGrader.

Obs! När anonym bedömning aktiveras för ett quiz går det inte att stänga av den.

Tilldela quiz

Tilldela quiz

I fältet Tilldela till (Assign To) [1] väljer du vilka som ska ta quizet. Du kan tilldela quizet till en individuell student eller sektioner.

I fältet Inlämning (Due) [2] väljer du inlämningsdatum för quizet.

I fältet Tillgänglig från (Available from) och Till (Until) [3] väljer du tillgänglighetsdatum för quizet. Pågående quiz lämnas in automatisk efter till-datumet och -tiden har löpt ut.

Obs! Om du har konfigurerat åsidosättningsdatum i din kurs kanske du måste välja en kurssektion och ange förfallo- och tillgänglighetsdatum som infaller inom sektionens åsidosättningsdatum.

Spara quiz

Spara quiz

Om du vill spara din information om quizet klickar du på knappen Spara (Save) [1]. Om du vill spara och publicera ditt quiz klickar du på knappen Spara och publicera (Save & Publish) [2].

När du klickar på knappen Spara och publicera (Save and Publish) tas du till sidan där du öppnade quizet.

Öppna byggsidan

Öppna byggsidan

Om du vill öppna byggsidan för New Quizzes och lägga till frågor och innehåll till ditt quiz klickar du på knappen Bygg (Build).

Öppna byggsidan

Om du klickade på knappen Spara (Save) eller Spara och Publicera (Save & Publish) och sedan gick tillbaka till sidan där du öppnade quizet, kan du klicka på ikonen Alternativ [1] och sedan på länken Bygg (Build) [2].

Bygga quiz

På sidan Bygg kan du redigera titeln och beskrivningen för ditt quiz [1], visa dina objektbanker [2], justera quiz till lärandemål [3], förhandsgranska quiz från studentvyn [4] och navigera i quiz [5].

Du kan använda innehållsredigeraren för att formatera och lägga till innehåll i dina quiz.

Lägg till innehåll

Lägg till innehåll

För att lägga till innehåll i ditt quiz klickar du på knappen Lägg till (Add).

Välj innehåll

För att infoga innehåll från en objektbank klickar du på knappen Objektbank (Item Bank) [1]. För att skapa en ny fråga klickar du på frågetypen [2] eller lägger till stimulansinnehåll [3]

Följande frågetyper finns tillgängliga i New Quizzes:

Redigera fråga

För varje fråga kan du ange en frågetitel [1], frågestam [2] och svar [3]. Du kan även välja alternativ som är specifika för frågan [4], justera frågan till ett lärandemål [5], och lägga till frågan i en objektbank [6].

I fältet Poäng (Points) [7] justerar du poängvärdet för frågan genom att ange ett nummer eller klicka på pilknapparna. För att lägga till allmän feedback till studenter klickar du på ikonen Feedback [8].

För att spara frågan klickar du på knappen Färdig (Done) [9].

Obs! Uppsatsfrågor har inget svarsfält och måste bedömas manuellt.

Radera fråga

För att ta bort en fråga klickar du på ikonen Ta bort. Sidan bekräftar att du vill ta bort objektet.

Öppna frågenavigeringen

Öppna frågenavigeringen

För att öppna frågenavigeringen och se ditt quiz klickar du på ikonen Expandera.

Återgå till Quizzes-sidan

Återgå till Quizzes-sidan

Om du vill stänga ditt quiz och återgå till Quizzes-sidan klickar du på knappen Återgå (Return).