Hur laddar jag upp och bäddar in en bild i innehållsredigeraren som instruktör?

Du kan bädda in bilder i innehållsredigeraren. Bildfiler kan laddas upp från din dator eller läggas till via en URL. Du kan även bädda in bilder från din kurs och användarfiler.

Flera funktioner i Canvas har stöd för innehållsredigeraren, däribland Meddelanden, Uppgifter, Diskussioner, Sidor, Quiz och Kursöversikt.

Anteckningar: 

  • Bilder som laddas upp från din dator med ditt bilduppladdningsverktyg läggs till i dina kursfiler.
  • Om du vill tillämpa användningsrättigheter måste du ställa in filanvändningsrättigheter innan filen kan göras tillgänglig för studenter.

Öppna innehållsredigeraren

Öppna innehållsredigeraren

Öppna innehållsredigeraren när du ska skapa eller redigera meddelanden, uppgifter, diskussioner, sidor eller kursöversikter.

Obs! Innehållsredigeraren har stöd för tangentbordskommandon. För att visa ett fönster med en lista med tangentbordsnavigeringsgenvägar, tryck på Alt+F8 (på ett PC-tangentbord) eller Option+F8 (på ett Mac-tangentbord) samtidigt på ditt tangentbord.

Ladda upp bilden via Drag och släpp

Ladda upp bilden via Drag och släpp

Du kan ladda upp och bädda in en bild genom att dra och släppa den från en webbläsare eller en sparad fil på din dator. Om du drar och släpper en bild från en webbläsare fylls bildens käll-URL i i fältet Fil-URL i bildalternativen.

Obs! Du kan ladda upp och bädda in flera bilder genom att dra och släppa filerna från en webbläsare eller sparas på din dator.

Ladda upp bilden via Kopiera och klistra in

Ladda upp bilden via Kopiera och klistra in

Du kan ladda upp och bädda in en bild genom att kopiera och klistra in den. Om du vill kopiera en bild till Urklipp högerklickar du på bilden och väljer Kopiera (Copy).  Du kan klistra in den genom att högerklicka i innehållsredigeraren och välja Klistra in (Paste) eller genom att använda tangentkommandot CTRL+V på en PC eller Command+V på en Mac.

Ladda upp bilden från verktygsfältet

Ladda upp bilden från verktygsfältet

För att ladda upp en bild från verktygsfältet klickar du på ikonen Bild (Image) [1]. Välj sedan alternativet Ladda upp bild (Upload Image) [2].

Obs! För att se ikonen Bild (Image) måste du kanske klicka på ikonen Alternativ (Options) [3].

Ladda upp en bild från menyfältet

Ladda upp en bild från menyfältet

Du kan även ladda upp en bild från menyfältet i innehållsredigeraren. I menyfältet visas titeln för innehållsredigerarens verktyg vilket kan vara att föredra för de som använder tangentbordet för att navigera.

För att ladda upp en bild via menyfältet klickar du på menyn Infoga (Insert) [1] och väljer alternativet Bild (Image) [2] och sedan Ladda upp bild (Upload Image) [3].

Ladda upp bild från datorn

Som standard visas bilduppladdningsverktyget på fliken Dator (Computer) [1]. Klicka eller dra och släpp en bildfil till bilduppladdaren för att ladda upp en fil från din dator [2].

Obs! Bilder som laddas upp från din dator med bilduppladdningsverktyget läggs till i dina kursfiler.

Välj fil

Välj fil

Välj bildfilen [1] och klicka på knappen Öppna (Open) [2].

Visa vald fil

Uppladdaren visar namnet på bildfilen [1] och en förhandsgranskning av bilden [2]. För att ta bort bilden klickar du på ikonen Ta bort (Delete) [3].

Ladda upp bild från URL

För att ladda upp en bild från en URL klickar du på fliken URL [1].

Ange URL:en i fältet Fil-URL (File URL) [2].

Hantera användarrättigheter

Hantera användarrättigheter

Om din institution kräver det måste du välja användningsrättigheter för din bild.

I rullgardinsmenyn Användningsrättighet (Usage Right) [1] väljer du ett av fem alternativ för användningsrätt:

  • Jag har copyrighten: ursprungligt innehåll skapat av dig
  • Jag har fått behörighet att använda filen: auktoriserad behörighet av skaparen
  • Materialet finns i den offentliga domänen: uttryckligen tilldelad till den offentliga domänen, kan inte copyright-skyddas eller är inte längre skyddad av copyright
  • Ett undantag föreligger för materialet – t.ex. skälig användning, citaträtt, eller andra under gällande copyright-lagar: utdrag eller sammanfattningar för kommentering, nyhetsrapportering, forskning eller analys i utbildningssyften
  • Materialet är licensierat av Creative Commons: det här alternativet kräver även en specifik Creative Commons-licens

Om känt, ange information om copyright-innehavaren i fältet Copyright-innehavare (Copyright Holder) [2].

Obs! Om du är instruktör och är osäker på vilka användningsrättigheter som gäller för din bild ska du rådgöra med din institutions administratör.

Hantera bildalternativ

Hantera bildalternativ

Om du vill lägga till alternativ text i din bild lägger du till en alternativ text eller texttaggar i fältet Alternativ text (Alt Text) [1]. Som standard visas bildens filnamn i fältet för alternativ text. All text läses av skärmläsare och aviserar när en inbäddad bild inte kan visas.

Om bilden är dekorativ och inte kräver någon text väljer du alternativet Dekorativ bild (Decorative Image) [2].

Visningsalternativet Bädda in bild (Embed Image) väljs för inbäddade bilder [3].

Om du vill visa länken till bildfilen väljer du visningsalternativet Visa textlänk (Display Text Link) [4]. Fillänken ersätter bilden i innehållsredigeraren.

Uppladdning av inbäddad bild

Lämna in uppladdning

För att bädda in den valda bilden klickar du på knappen Lämna in (Submit).

Obs! Bilden blixtrar till innan den bäddas in i innehållsredigeraren.

Visa inbäddad bild

Visa inbäddad bild

Visa den uppladdade bilden i innehållsredigeraren. Du kan även lägga till eller modifiera taggar för alternativ text och hantera visningsalternativen för bilden.

Uppdatera bild via fil-URL

Klicka på bilden [1] och klicka sedan på länken Bildalternativ (Image Options) [2].

Du kan hantera visningsalternativ för inbäddade bilder i menyn Bildalternativ (Image Options) [3].

För att ersätta eller uppdatera en bild som lagts till i innehållsredigeraren via URL, anger du en uppdaterad bild-URL i fältet Fil-URL (File URL) [4].

Klicka på knappen Klar (Done) [5].

Spara ändringar

Spara ändringar

Klicka på knappen Spara (Save).

Anteckningar:

  • På informationssidorna för Uppgift, Diskussion, Sidor och Quizzes visas knappen Spara och publiceras (Save & Publish).
  • På sidan för kursöversikt visas knappen Uppdatera kursöversikt (Update Syllabus).
  • I diskussionssvar visas knappen Publicera svar (Post Reply).

Visa innehåll

Visa innehåll

Visa innehållet som skapats i innehållsredigeraren.