Hur lägger jag till kursinnehåll som modulobjekt?

Du kan lägga till nytt eller existerande innehåll till en modul i Canvas. Du kan även lägga till ett objekt till flera moduler, eller flera iterationer av ett objekt till en modul.

När du lägger till objekt i en modul, var medveten om att modulens status åsidosätter tillståndet för individuella modulobjektens. Du kanske vill överväga att lämna alla modulobjekt i ett opublicerat tillstånd tills du är redo att publicera hela modulen. Läs mer om publicering eller avpublicering av en modul.

Anteckningar:

  • Canvas kommer att acceptera de allra flesta uppladdningsfiler. Men, alla mediefiler kan inte spelas upp i Canvas.
  • Uppladdade filer publiceras automatiskt och visas även i Kursfiler. När du lägger till en begränsad filtyp till en modul, ska du tänka på att begränsade filer fungerar som en publicerad fil och kan vara synlig för studenter. Lär dig mer om begränsningar i Canvas.
  • Många modulobjekt kan påverka prestandan. Moduler stöder upp till 100 modulobjekt på studentens förloppssida.
  • Om din kurs kräver att du ställer in användarrättigheter för en fil måste du ställa in användarrättigheterna innan du kan publicera filen i en modul.

Öppna Moduler

Öppna Moduler

I kursnavigeringen, klicka på länken Moduler (Modules).

Lägg till modulobjekt

Lägg till modulobjekt

För att lägga till ett objekt, klicka på ikonen Lägg till [1] eller dra och släpp för att lägga till filer i en tom modul [2].

Lägg till objekt i modulen

Lägg till objekt i modulen

Klicka på rullgardinsmenyn Lägg Till (Add) och välj en av de följande objekttyperna:

 Anteckningar:

  • Canvas kommer att acceptera de allra flesta uppladdningsfiler. Men, alla mediefiler kan inte spelas upp i Canvas.
  • När du lägger till innehåll via rullgardinsmenyn läser den in de första 200 uppgifterna, 400 quizen, 200 diskussionerna och 100 externa verktygen.

Lägg till nytt objekt

Lägg till nytt objekt

Om du vill lägga till ett nytt objekt klickar du på länken [Ny] [New] [1] och skriver ett namn i namnfältet [2].

När du lägger till nytt innehåll kan du bli tillfrågad att fylla i ytterligare fält, beroende på filtyp.

Ladda upp fil

Ladda upp fil

Om du lägger till en fil i en modul kan du ladda upp en ny fil genom att klicka på länken Skapa fil(er) (Create File(s)) [1]. Uppladdade filer publiceras automatiskt och visas även i Kursfiler.

Klicka på knappen Välj fil(er) (Choose File(s)) för att välja en fil i din dator [2]. Om din institution har aktiverat funktionen kan du välja flera filer.

Välj ett alternativ i rullgardinsmenyn Mapp (Folder) för att välja en målmapp för din uppladdade fil [3].

Om en uppladdad fil är en kopia av en befintlig fil visar Canvas en prompt som frågar om filen ska skrivas över, byta namn eller hoppas över.

Lägg till befintligt objekt

Lägg till befintligt objekt

Om du redan har skapat ett objekt du vill lägga till klickar du på namnet på objektet. Om du vill välja fler än ett objekt trycker du på tangenten Skift (Shift) och väljer det första och det sista objektet i listan du vill lägga till.

Skapa indrag för objektet

Skapa indrag för objektet

Välj rullgardinsmenyn Indrag (Indentation) för att skapa indrag för objektet i modulen.

Lägg till objekt

Lägg till objekt

Klicka på knappen Lägg till objekt (Add Item).

Visa modulobjekt

Visa modulobjekt

Visa det valda modulobjektet.