Hur begränsar jag filer och mappar i Canvas?

Användare kan redigera tillstånd för filer, inklusive ställa in filens status (publicerad eller avpublicerad), begränsa filåtkomst till studenter som har länken eller schemalägga tillgänglighetsdatum för filerna.

Om alternativet Endast tillgängligt med länk (Only available with link) har angetts kan filen endast visas om studenter får länken till filen. Det här alternativet döljer endast filerna för studenter i kursfiler. Denna funktion är inte giltig utanför funktionerna för Filer. Om t.ex. en fil med begränsad synlighet för studenter läggs till i en modul eller en uppgift kan filen alltid ses av studenter. Kursanvändare som aktiverat inställningen för filaviseringar kommer fortfarande att aviseras när en fil läggs till i kursen om länkalternativet Endast tillgängligt för studenter med länk (Only available to students with link) har valts. 

När datumbegränsningen för studentens tillgänglighet är inställd kan inte studenterna se filen i Kursfiler (Course Files) utanför begränsningsdatumen. Om filen är länkad i ett annat område i Canvas, t.ex. Moduler (Modules) eller Uppgifter (Assignments), kan studenterna se filnamnet, men när de klickar på filen får de ett meddelande att filen är låst och går inte att öppna förrän det angivna datumet. Kursanvändare som aktiverat inställningen för filaviseringar kommer inte att aviseras när en fil läggs till i kursen om datumbegränsningen för studentens tillgänglighet har valts. 

Obs! Du kan också begränsa en fil eller mapp som en del av inställning av användningsrättigheter för filer eller inställning av användningsrättigheter för mappar.

Öppna filer

Öppna filer

I Kursnavigeringen, klicka länken Filer (Files).

Välj fil

Kursfiler är som standard synliga och publiceras och är tillgängliga för alla användare och visar en publicerad-ikon [1]. Lärare och lärarassistenter kan begränsa tillgänglighet för filer och mappar [2], vilket innebär att innehållet endast är tillgängligt för lärare och lärarassistenter i kursen så länge filen inte är placerad i ett innehållsområde utanför Filer (t.ex. Moduler, Uppgifter).

För att redigera behörigheten för filsynlighet, klicka på ikonen publicerad (published) eller avpublicerad (unpublished) för filen[3].

Obs! I kurs- eller kontoinställningarna måste du kanske hantera användarrättigheterna för filhantering innan du publicerar [4]. Läs om du hanterar användarrättigheter för filhantering.

Schemalägg tillgänglighet för studenter

Schemalägg tillgänglighet för studenter

Genom att schemalägga tillgänglighet till en fil eller en mapp kan du ge studenter ett tidsfönster då de kan visa filen. Studenter kan endast visa filen i Kursfiler och i andra områden i Canvas där filen har lagts till under tidsfönstret. Om studenter försöker få åtkomst till filen utanför tidsfönstret för tillgänglighet är filen inte tillgänglig.

För att ställa in tillgänglighetsdatum, klicka på alternativknappen Schemalägg tillgänglighet (Schedule availability) [1]. Ange sedan det startdatum du vill att filen ska vara tillgänglig från i fältet Tillgänglig från (Available From) [2]. Om tillämpligt, ange datum för när studenter inte längre kan visa filen i fältet Tillgänglig till (Available Until) [3]. Du kan använda kalendern för att ange ett datum, eller så kan du ange ett datum manuellt.

Vid manuella inmatningar, är inställningen för Tillgänglig från och Tillgänglig till inställd för att endast acceptera inmatning i ett av följande inmatningsformat.

  • dd/mm/ååå 00:00 (24 timmar) t.ex. 27/02/2013 23:59
  • dd/mm/ååå 00:00 AM/PM t.ex. 27/02/2013 11:59 PM
  • Mån Dag 00:00 AM/PM t.ex. Feb 27 11:59 PM
  • Mån Dag 00:00 (24 timmar) t.ex. Feb 27 23:59

Obs! Tidsfältet är valfritt och om det inte väljs ställs det som standard in på 12 AM.

Uppdatera fil

Uppdatera fil

Klicka knappen Uppdatera (Update).

Se fil

Se fil

Se begränsad status för en fil. Sväva över ikonen för att se detaljer.