Hur begränsar jag filer och mappar i Canvas?

Användare kan redigera tillstånd för filer, inklusive ställa in filens status (publicerad eller avpublicerad), begränsa filåtkomst till studenter som har länken eller schemalägga tillgänglighetsdatum för filerna.

Om alternativet Endast tillgängligt för studenter via länk (Only available to students with link) har angetts kan filen endast visas om studenter får länken till filen. Det här alternativet döljer endast filerna för studenter i kursfiler. Denna funktion är inte giltig utanför funktionerna för Filer. Om t.ex. en fil med begränsad synlighet för studenter läggs till i en modul eller en uppgift kan filen alltid ses av studenter. Kursanvändare som aktiverat inställningen för filaviseringar kommer fortfarande att aviseras när en fil läggs till i kursen om länkalternativet Endast tillgängligt för studenter med länk (Only available to students with link) har valts. 

När datumbegränsningen för studentens tillgänglighet är inställd kan inte studenterna se filen i Kursfiler (Course Files) utanför begränsningsdatumen. Om filen är länkad i ett annat område i Canvas, t.ex. Moduler (Modules) eller Uppgifter (Assignments), kan studenterna se filnamnet, men när de klickar på filen får de ett meddelande att filen är låst och går inte att öppna förrän det angivna datumet. Kursanvändare som aktiverat inställningen för filaviseringar kommer inte att aviseras när en fil läggs till i kursen om datumbegränsningen för studentens tillgänglighet har valts. 

Anteckningar: Du kan också begränsa en fil eller mapp som en del av inställning av användningsrättigheter för filer eller inställning av användningsrättigheter för mappar.

Öppna filer

Öppna filer

I Kursnavigeringen, klicka länken Filer (Files).

Välj fil

Välj fil

Kursfilerna är som standard synliga och tillgängliga för alla användare [1]. Lärare och lärarassistenter kan begränsa filer och mappar [2], vilket innebär att innehållet endast är tillgängligt för lärare och lärarassistenter i kursen så länge filen inte är placerad i ett innehållsområde utanför filer (t.ex. moduler, uppgifter).

Om du vill redigera en behörighet/ett tillstånd klickar du på filens ikon för publicerad eller avpublicerad [3].

Schemalägg Tillgänglighet för studenter

Schemalägg Tillgänglighet för studenter

Schemalägg Tillgänglighet för studenter (Schedule student availability) ger studenter ett fönster av tid när de kan se filen.  Om du väljer det här alternativet kan studenter visa filen i Kursfiler (Course Files) såväl som andra områden i Canvas där filen har lagts till. Om studenter försöker öppna filen utanför tillgängliga datum kommer filen att vara låst.

För att ställa in tillgänglighetsdatum för studenter, ange det startdatum du vill att filen ska vara tillgänglig från i fältet Tillgänglig från (Available From) [1]. Om tillämpligt, ange datum för när studenter inte längre kan visa filen i fältet Tillgänglig till (Available Until) [2]. Du kan använda kalendern för att ange ett datum, eller så kan du ange ett datum manuellt.

Vid manuella inmatningar, är inställningen för Tillgänglig från och Tillgänglig fram till inställd för att endast acceptera inmatning i mycket specifikt format. Du kommer att kunna ställa in tillgänglighetsdatum genom att använda en av följande formateringar:

  • dd/mm/ååå 00:00 (24timmar) t.ex. 27/02/2013 23:59
  • dd/mm/ååå 00:00am/pm t.ex. 27/02/2013 11:59pm
  • Mån Dag 00:00am/pm t.ex. Feb 27 11:59pm
  • Mån Dag 00:00 (24hr) t.ex. Feb 27 23:59

 

Anteckningar: Tidfältet är valfritt och sätts till 24.00 om det inte väljs.

Uppdatera Fil

Uppdatera Fil

Klicka knappen Uppdatera (Update).

Se Fil

Se Fil

Se begränsad status för en fil. Sväva över ikonen för att se detaljer.