Hur ser jag innehåll och studentaktivitet i en grupp som instruktör?

Som instruktör, kan du se vad som händer i grupper genom att se varje användargrupp. Du kan se studentaktivitet i gruppen och se gruppskapade innehåll. Du kan också gå till studentgrupper för att skapa samarbeten och lägga till andra gruppspecifikt innehåll om nödvändigt.

Öppna Personer

Öppna Personer

I Kursnavigeringen, klicka på länken Personer (People).

Öppna gruppsammansättning

Klicka på namnet på gruppsammansättningen.

Besök grupp-hemsidan

Intill gruppens namn, klicka på menyn Alternativ [1]. Klicka sedan på länken Besök grupp-hemsidan [2].

Besök grupp-hemsidan

Som instruktör kan du se all studentaktivitet i gruppen genom att klicka på länken i gruppnavigationsmenyn [1]. Du kan också delta i valfritt innehållsområde i gruppen, som t.ex. att skapa ett samarbete för gruppen eller se en gruppdiskussion. Men du kan fortfarande skapa samarbete och gruppdiskussioner från kursen. Gruppmedlemmar kan också skapa sitt eget innehåll för gruppen.

När du ser en studentgrupp, kan du enkelt växla mellan och se alla grupper i en gruppsammansättning genom att klicka på länken Växla grupp [2]. Instruktörer och studentgruppledare kan också se länken Redigera grupp [3], som möjliggör snabb åtkomst till att redigera namnet på gruppen.

För att återgå till kursens hemsida, se länken länkstigar och licka på kursens namn [4].

Obs! För att visa eller dölja gruppnavigeringsmenyn, klicka på ikonen Meny (Menu) [5]. När du väljer att visa eller dölja den gruppnavigeringsmenyn tillämpas din inställning på alla grupper du är medlem i.