Hur ger jag extra kredit i en kurs?

Extra poäng är för tillfället inte ett standardalternativ i Canvas. Men du kan ge studenter extra poäng på en rad olika sätt.

Anteckningar:

  • Om dina uppgiftsgrupper är viktade, ska du observera att viktade grupper kan påverka omdömesboken om uppgifter är värda noll poäng.
  • Om avhoppningsregler angetts i uppgiftsgruppen kan extra poäng påverka studenternas resultat.

Skapa ny uppgift med nollpoängsvärde

Skapa nya uppgifter utan någon inlämning

Skapa en ny uppgift med möjliga nollpoäng [1] och välj vilken typ av inlämning som helst [2]. Uppgifter av typen Ingen inlämning fungerar bra för klassrumsaktiviteter som diskussioner eller presentationer.

När studenterna har gjort en online-inlämning, eller fyllt i och skickat in arbete offline, kan du lägga till och justera poäng i Gradebook.

Obs! För att en uppgift med noll poäng ska kunna räknas in i en students omdöme måste du lägga till ett positivt poängvärde till åtminstone en extra uppgift i en uppgiftsgrupp.

Lägg till extra poäng i en befintlig uppgift

Lägg till extra poäng i en befintlig uppgift

Lägg till extra poäng till en uppgift du redan har skapat. Ange de extra poängen manuellt i omdömesboken.

Den här uppgiften är t.ex. värd 40 poäng. Att lägga till 5 extra poäng ger den här studenten en total poäng för uppgiften på 45 poäng. Den tillagda poängen kommer att öka den totala poängen som ska beräknas i omdömesbokens slutliga omdöme.

Lägg till poängjustering till en quiz

Du kan använda Poängjustering i SpeedGrader för att lägga till poäng i ett quiz. Med poängjustering kan du justera de totala quiz-poängen manuellt.

Skapa extra poäng inom en matris

Skapa extra poäng inom en matris

Lägg till ytterligare kriterier till en matris för att få extra poäng. Se till att göra matrisen värd mer än uppgiften och att du kan ge studenter extra poäng eller inte utan att påverka de faktiska uppgiftspoängen.

Lägg till extra poäng med hjälp av en matris i SpeedGrader

Lägg till extra poäng med hjälp av en matris i SpeedGrader

Du kan lägga till extra poäng med hjälp av en matris i SpeedGrader. Ange ett poängvärde som är större än de poäng som ett kriterium kan ge [1]. Beräkningen av total poäng kommer att återspegla extra poäng som getts för varje kriterium [2].

Obs! För att SpeedGrader automatiskt ska uppdatera poängvärdet i matrisen för bedömning, ska du markera kryssrutan Använd den här matrisen för bedömning av uppgifter när du lägger till matrisen i en uppgift. I annat fall kan du uppdatera omdömesfältet manuellt.

Lägg till extra poäng med hjälp av SpeedGrader

Lägg till extra poäng med hjälp av SpeedGrader

Du kan lägga till extra poäng manuellt genom att redigera omdömet som visas i fältet Omdöme i SpeedGrader.

Skapa extra poäng med uppgiftsgrupper

Uppgifter måste vara inrymda inom en uppgiftsgrupp. Uppgiftsgrupper kan vara viktade eller inte, beroende på hur ni vill gradera studenterna inom er kurs.

Läs mer om att ge extra poäng via uppgiftsgrupper.

Anteckningar:

  • Uppgifter i uppgiftsgruppen för extra poäng bör bedömas i slutet av kursen, efter att alla andra kursuppgifter har bedömts.
  • Alla andra uppgiftsgrupper i kursen bör ha minst en bedömd uppgift för att beräkningen av extra poäng ska ge en positiv påverkan på studentens omdöme.

Skapa extra poäng med hjälp av oviktade uppgiftsgrupper

Skapa extra poäng med hjälp av oviktade uppgiftsgrupper

När uppgiftsgrupper inte är viktade (not weighted), du kan skapa extra kredituppgifter i dess egna uppgiftsgrupp om du vill. Du kanske vill skapa en separat grupp för att skilja mellan olika typer av uppgifter. I det här exemplet har hela denna uppgiftsgruppen inga poäng [1].

När studenter gör färdigt det arbete som krävs för uppgiften med extra poäng, kan du lägga till poäng manuellt i omdömesboken.

Skapa extra poäng med hjälp av viktade uppgiftsgrupper

Skapa extra poäng med hjälp av viktade uppgiftsgrupper

När uppgiftsgrupper är viktade, kommer Canvas inte att beräkna omdömen för en hel grupp som inte har några möjliga poäng. För att extra kredituppgifter ska beräknas korrekt i viktade grupper måste de därför vara inrymda i en befintlig uppgiftsgrupp som har minst en uppgift värd mer än nollpoäng.

I det här exemplet är den extra kredituppgiften inrymd i uppgiftsgruppen Extra poäng med flera uppgifter värda mer än nollpoäng [1]. Märk att uppgiftsgrupper har en samlad vikt på 110 % [2]. Alla uppgifter som placeras inom uppgiftsgruppen Extra poäng kommer att ha en positiv eller neutral effekt på studenternas totala betyg. Dessutom, om en student inte lämnar in extra poäng-uppgiften, kommer deras betyg inte att påverkas negativt.

När studenter gör färdigt det arbete som krävs för uppgiften med extra poäng, kan du lägga till poäng manuellt i omdömesboken.

Fel med viktade uppgiftsgrupper

Fel med viktade uppgiftsgrupper

Om du skapar en uppgift med extra poäng med noll poäng inom sin egen uppgiftsgrupp, men bestämmer dig för att vikta uppgiftsgruppen, kommer dina extra poäng-uppgifter inte att beräknas korrekt inom Canvas. Canvas kan inte beräkna uppgiftsgrupper där det inte finns några poäng. Till exempel, om studenten har 12 poäng av 0 möjliga, kan Canvas inte fastställa vilken inverkan detta kommer att ha på det generella betyget eftersom 12 inte kan delas med 0.

Ett fel visas i kolumnen Totalt omdöme. I detta exemplet, har två uppgifter med extra poäng (båda har noll möjliga poäng) placerats i en uppgiftsgrupp som heter Extra poäng. Men uppgiftsgruppen har blivit viktad. Varningsmeddelandet anger att resultatet inte innehåller extra poäng (som en uppgiftsgrupp) eftersom hela gruppen inte har några poäng. I denna situation, måste uppgiften flyttas till en annan uppgiftsgrupp, eller så måste du inkludera en uppgift i uppgiftsgruppen för extra poäng som har minst ett möjligt poäng.